اخلاق مهندسي

شمار نشریه : 159

ساخت و ساز فراگيرترين صنعت كشور محسوب مي‌شود كه عليرغم توسعه كمي در يك دهه اخير هنوز نتوانسته است عطش سيري‌ناپذير متقاضيان اساسي‌ترين نياز زندگي را سيراب نمايد. بدون ترديد پاسخگويي به تقاضاي روزافزون مردم براي تامين مسكن، قبل از هر چيز نيازمند كيفي‌سازي مبتني بر استانداردهاي روز دنيا مي‌باشد، موضوعي كه به نظر مي‌رسد در چرخه انبوه‌سازي تا حدودي به حاشيه رفته باشد. پيمانكاران و مهندسان بخش‌هاي مختلف ساختمان بيش از همه در مظان اتهام قرار دارند زيرا عدم رعايت اصول حرفه‌اي ساخت و ساز توسط آنها اتلاف فراوان سرمايه ملي را به دنبال خواهد داشت. ما بايد به فكر امنيت افرادي باشيم كه قرار است در اين ساختمان‌ها زندگي كنند. براي اين منظور نيازمند ارتباط و اتحاد منظم و برنامه‌ريزي شده بين بخش‌هاي سه گانه معماري، سازه و سيستم‌هاي تاسيساتي هستيم. اجرايي شدن اين امر قبل از همه، مستلزم همگرايي جامعه مهندسان به عنوان اعضاي متخصص يك شهر و پايبندي به اخلاق مهندسي است.