هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

الا یا صنعتی سازان... !

يادش به خير انگار همين چند سال پيش بود که دادار دودورِ «توسعه صنعتيسازي در سراسر کشور» گوش فلک را کر کرده بود! ميکروفون جلوي هر يک از مديران و مسئولان صنعت ساختمان که ميگرفتي تا مثلا آدرس وزارت راه و شهرسازي را سوال کني چنان شيلنگِ «صنعتيسازي ساختمان، سبکسازي، افزايش سرعت ساخت و ساز و.. .» را ميگرفت سمتت که تا ميخواستي به خودت بجنبي از سر تا پايت صنعتيسازي ميشد! اما کو ؟اي دريغ !اي دريغ که شربتي از لب لعلش نچشيديم و برفت، و حالا کو تا برگردد؟ کو تا دوباره کساني پيدا شوند که دو دو تا را شانزده تا کرده و فلک را سقف بشکافند و از توي آستينشان طرحهايي مثل خانه دار کردن همه مستاجران و توسعه صنعتيسازي در سراسر کشور را بيرون بياورند؟ بيخود نيست که شاعر گفته:  ز صنعتسازي ايشان چه خون افتاد در دلها / الا يا صنعتي سازان، ادرکاسا وناولها!