هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران برگزار می شود

همايش تخصصي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در روزهاي 9 الي 12 دي ماه سال جاري برگزار مي شود. رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران ضمن اعلام خبر فوق گفت: مکانيزمي که براي رتبه بندي پروژه هاي ساختماني در همايش انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در نظر گرفته شده، از کشور ژاپن اخذ شده و با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي ايران بومي سازي شده است تا معيار و ملاکي معتبر و دقيق براي سنجش کيفيت پروژه هاي  ساختماني در کشور باشد.

حسن محتشم افزود: انجمن انبوه سازان استان تهران با همکاري مراکز علمي معتبر در روزهاي نهم تا دوازدهم دي ماه امسال همايش و نمايشگاهي را برگزار مي کند که در اين همايش پروژه هاي ساختماني بر اساس کيفيت رتبه بندي شده و ضمن صدور گواهي نامه معتبر، جوايزي نيز به 3 پروژه برتر اعطا مي شود.

محتشم ضمن دعوت از همه سازندگان براي شرکت در اين همايش و مسابقه مهم، گفت: معيار هاي موردنظر براي رتبه بندي در سايت همايش انبوه سازان به آدرس hamayeshanboohsazan.com قرار داده شده است و علاقمندان مي توانند با مراجعه به سايت آخرين اخبار همايش را نيز پيگيري نمايند.

لازم به ذکر است که همايش و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران روزهاي نهم تا دوازدهم دي ماه در هتل المپيک برگزار خواهد شد.