هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام ساختمان در نمایــشگاه

روز جهاني معلولين

نشست تخصصي بررسي راهکارهاي مناسبسازي طراحي و ساختوساز شهري براي معلولان با حضور اکبر ترکان، رئيس شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور، حجتالله عامري نايبرئيس شوراي مرکزي، جمال قناعت خزانهدار شوراي مرکزي، دکتر بديعي عضو هيئترئيسه شوراي مرکزي، منوچهر شيباني مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي، مديران روابط عمومي سازمان نظاممهندسي ساختمان استانها و اصحاب رسانه در محل شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي ساختمان برگزار شد.

گزارش مشروح نشست تخصصي بررسي راهکارهاي مناسب سازي طراحي و ساخت و ساز شهري براي معلولان را مي توانيد در صفحه 11 همين  شماره نشريه پيام ساختمان بخوانيد.

نشريه پيام ساختمان بهعنوان پرتيراژترين نشريه حوزه صنعت ساختمان در اين نشست حضور يافت و اقدام به پوشش خبري آن نمود.

همايش « ايران، کدام معماري؟ »

همايش «ايران، کدام معماري؟» با حضور  احمد مسجد جامعي، عضو شوراي شهر تهران،مهدي حجت؛ معمار و بنيانگذار سازمان ميراث فرهنگي و دکتر مجتبي صدريا، انديشمند و فيلسوف اجتماعي  به همت انجمن معماران پايدار، ششم آذرماه در سالن همايشهاي صداوسيما برگزار شد.

پروفسور صدريا در اين همايش اشاره کرد مسئله معماري در جهان اينقدر مهم است که روزنامههاي تخصصي دنيا که در حوزه مسائل مالي و پولي فعاليت ميکنند هر هفته دو صفحه از صفحاتشان را به آن اختصاص ميدهند.

مهدي حجت نيز در همايش «ايران، کدام معماري؟» با بيان اينکه مسئوليت معماران بسيار سنگين است چون آنها در حال تجويز دارو براي کيفيت زندگي انسانها هستند و فضايي که به وجود ميآورند بر زندگي مردم تأثير بسيار زيادي دارد،گفت:تعيين تکليف زندگي  انسانها بر عهده معماران است.

همچنين احمد مسجد جامعي در اين همايش به سخنراني پرداخت و گفت: دليل اصلي که مردم در روزهاي تعطيل سعي ميکنند از تهران فرار کنند اين است که اين شهر و نوع معماري آن مردم را با خانههاي خودشان هم بيگانه کرده است.

گفتني است؛ نشريه پيام ساختمان نيز بهعنوان حامي رسانهاي در اين همايش حضور يافت و اقدام به پوشش خبري آن نمود.

اولين کنفرانس بينالمللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي

اولين کنفرانس بينالمللي کاشي، سراميک و چيني بهداشتي ايران، با هدف ارزيابي بازار جهاني با حضور نمايندگاني از کشورهاي ايتاليا، ترکيه، اسپانيا و... در تاريخهاي 8 و 9 آذرماه سال جاري توسط انجمن توليدکنندگان کاشي و سراميک ايران در هتل المپيک برگزار شد. 

در اولين کنفرانس بينالمللي کاشي و سراميک ايران، دو پنل و کارگاه علمي آموزشي با موضوع چاپ ديجيتال برگزار شد، همچنين در حاشيه اين کنفرانس نمايشگاهي از جديدترين صنايع و تجهيزات صنعت کاشي و سراميک و نيز فعاليتهاي تحقيقاتي و دانشگاهي براي حاضرين در همايش برپا گرديد.

لازم به توضيح است سخنرانان داخلي و خارجي اين کنفرانس در 9 محور شامل: توسعه فرآيندها محصولات و فناوري هاي جديد، فرمولاسيون و آماده سازي بدنه، لعاب و دکوراسيون، کاشي هاي خودتميز شونده و آنتي باکتريال، بهره وري انرژي و توسعه پايدار ، مواد اوليه و ماشين آلات، محيط زيست و صنايع سراميک و توسعه صنايع کاشي و سراميک ايران، به ايراد سخن پرداختند و حاضران را در جريان تازه ترين تحقيقات و دستاوردهاي علمي و دانشگاهي خود قرار دادند.

در اين همايش نشريه پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي، ضمن انجام مصاحبه با برگزارکنندگان و پوشش خبري لازم،  اقدام به  توزيع رايگان نشريه در بين مدعوين نمود.

دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان قم

دهمين نمايشگاه صنعت ساختمان قم 4 تا 7 آذرماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه بينالمللي قم برگزار شد. به گزارش خبرنگار نشريه پيام ساختمان، در اين نمايشگاه دستاوردها، توانمنديها، و محصولات 84 شرکت در زمينههاي تهويه گرمايش و سرمايش و آسانسور، براي صاحبان صنعت ساختمان به نمايش گذاشته شد. نشريه پيام ساختمان با حضور در غرفهاي اختصاصي علاوه بر توزيع رايگان چند هزار نسخه نشريه بين شرکتکنندگان و بازديدکنندگان، اقدام به پوشش خبري نمايشگاه نمود.

نمايشگاه انبوهسازي مصالح، پنجره و صنايع وابسته شيراز

هفتمين نمايشگاه انبوهسازي، املاک و مستغلات، همزمان با پنجمين نمايشگاه مصالح، تجهيزات و فنآوريهاي ساختمان، همزمان با سومين نمايشگاه در، پنجره و صنايع وابسته 11 تا 14 آذرماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه بينالمللي شيراز برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار نشريه پيام ساختمان در اين نمايشگاه آخرين فنآوريهاي ساختمان در حوزه مصالح و تجهيزات صنعتي سازي، در و پنجره و  همچنين املاک و مستغلات در معرض ديد علاقهمندان قرار گرفت .  پيام ساختمان حامي رسانهاي اين نمايشگاه با حضور در غرفهاي اختصاصي علاوه بر توزيع رايگان چند هزار نسخه نشريه بين شرکتکنندگان و بازديدکنندگان، اقدام به پوشش خبري نمايشگاه نمود.

پنجمين همايش آموزش معماري

پنجمين همايش آموزش معماري با موضوع «کيفيت در آموزش معماري، آسيبها و چشماندازها» روزهاي 9 و10 آذرماه سال جاري در دانشکده معماري پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار نشريه پيام ساختمان در مراسم افتتاحيه اين همايش، گزارش دکتر سيد اميرسعيد محمودي دبير همايش قرائت شد. سپس دکتر عزيزي رئيس پرديس و دکتر حيدري رئيس دانشکده  معماري به شرکتکنندگان خوشامد گفتند. دکتر حسيني مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، دکتر مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس قطب علمي و فناوري معماري ديگرکساني بودند که در پنجمين همايش آموزش معماري حضور داشتند و به ايراد سخنراني پرداختند.

نشريه پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي در اين همايش حضور يافت و اقدام به پوشش خبري  مراسم نمود.