هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید

خبرگزاري تسنيم: امکان واگذاري قطعي زمينهاي مسکن مهر 99 ساله به مالکان فراهم شد

*: ترجمه: متقاضيان پول بدهيد!

خبرگزاري مهر: پوشش بيمه اي نيروي کار ايراني در قطر

*: نه که همه نيروي کار داخل کشور پوشش بيمه دارند!

خبرگزاري فارس: موافقت آخوندي و پالس مثبت از بانک مرکزي براي افزايش وام مسکن مهر

*: کار از پالس گذشته، نياز به جريان برق سه فاز است!

خبرانلاين: خانه نه گران مي شود نه مشتري پيدا مي کند

*: و نه ما صاحب خانه مي شويم!

باشگاه خبرنگاران جوان: تائيد بر کيفيت کار سازمان نظام مهندسي با دريافت گواهينامه هاي بين المللي

*: چيزي که عيان است چه حاجت به گواهينامه بين المللي!

خبرگزاري تسنيم: توانايي ورود به تمام عرصههاي صنعتي را داريم

*: منظور عرصه هاي قرمه سبزي و آبگوشت بزباش است؟!

خبرگزاري مهر: ابعاد اجتماعي و فرهنگي مسکن نبايد مورد غفلت قرار گيرد

*: بررسي ابعاد مختلف نداشتن مسکن مهمتر نيست؟!

باشگاه خبرنگاران جوان: فرصت حضور کاردانها را در مسکن مهر از دست داديم

*: البته خود مسکن را هم هنوز به دست نياورده ايم!