هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دانشجویان عمران غریبه با ساختمان

گروه ساخت وساز: زماني تعداد مهندسان در کشور بسيار کم بود اما در حال حاضر دانشگاهها در شهرستانهاي بسيار کوچک هم فارغ از نياز جامعه مهندس عمران تحويل ميدهند (تربيت نميکنند) تا جايي که امروز حتي با معضل بيکاري مهندسان مواجه شدهايم. البته رشته عمران نسبت به بسياري از رشتهها وضعيت بهتري دارد و اين وضعيت را مديون جوان بودن جامعه و همچنين اهميت خانه دار شدن در فرهنگ ايراني است. 16 آذر در تقويم رسمي کشور به عنوان روز دانشجو نام گذاري شدهاست. پيام ساختمان به سراغ مهندسان عمران دانشگاه تهران رفته و حال وروز دانشگاه و بازار کار را از آنان جويا شدهاست.

عمرانيها بيکار نميشوند

رضا_ م به خبرنگار پيام ساختمان گفت: در رشته رياضي پس از مهندسي برق، مهندسي عمران بسيار طرفدار دارد. يکي از مهمترين دلايل انتخاب اين رشته از طرف دانشجويان اين است که در مقطع کارشناسي ارشد گرايشهاي زيادي دارد و دوم اينکه معمولا دانشجويان رشته عمران بيکار نميمانند و جذب بازار ميشوند. وي در ادامه به برخي از دروس اصلي اين رشته در دوره کارشناسي اشاره کرد و گفت: استاتيک، مقاومت مصالح، تکنولوژي بتن، متره و برآورد از جمله مهمترين اين دروس هستند.

عمران در حال اشباع شدن

محمد پارسا که کارشناس ارشد گرايش سازهاست به پيام ساختمان گفت: بازار کار عمران مهمترين عاملي است که دانشجويان را به سمت اين رشته کشاندهاست. البته در حال حاضر تعداد مهندسان عمران رو به فزوني است و اگر وضعيت به همين ترتيب ادامه يابد، اين رشته به اشباع کامل ميرسد و مهندسان عمران هم بايد بيکار شوند.

وي در ادامه با انتقاد از بازار کار کشور گفت: تمام شرکتها 5 سال سابقه کاري ميخواهند و معلوم نيست اين 5 سال بايد از کجا شروع شود. از طرف ديگر دانشجو يان صرفا کار تئوريک و نهايتا آزمايشگاهي انجام ميدهند و ساختمان برايشان غريبهاست.

پارسا به روز 16 آذرماه که به عنوان روز دانشجو نام گذاري شده هم اشاره کرد: « دانشجو بايد از حق خودش و مردم دفاع کند اما متأسفانه گفتمان حاکم بر برخي دانشگاهها صرفا سياسي شده و دانشجو يادش رفتهاست که اينجا بايد علم هم توليد شود. بايد دانشگاهها به ويژه در رشتههاي فني براي اين روز برنامه داشته باشند و از آخرين دستاوردهاي علمي رونمايي کنند.

سر اساتيد شلوغ است

بيتا ش، به عنوان يک خانم مهندس به انتقاد از اساتيد دانشگاه پرداخت: « بسياري از اساتيد خودشان شرکتهاي ساختماني دارند و آنقدر سرگرم امور شرکتشان هستند که وقت کافي براي پاسخگويي به دانشجو ندارند. در بسياري مواقع اساتيد صحبتهاي هفته گذشته خودشان را يادشان نيست.

وي افزود: اگر دانشجو طالب يادگيري نباشد و خودش دروس را پيگيري نکند، استاد در قيدوبند ياد دادن نيست. الآن حتي مدارس دوران ابتدايي هم اينگونهاست و اولياي دانش آموز بايد روزي 2 ساعت روي حل تمرين بچهها وقت بگذارند.

اين خانم مهندس خاطرنشان کرد: دانشجويان سراغ گرايشهايي ميروند که بازار کار بيشتري داشته باشد و اصلا نياز جامعه برايشان اهميتي ندارد، اولين سؤال دانشجويان اين است که کدام رشته وضعيت کاري بهتري دارد. هر چندوضعيت براي خانمها نسبت به آقايان بدتر است اما به هرحال نبايد همه چيز را فداي بازار کار کرد.

يک فرغون ملات نميتوانند بسازند

يک مهندس، نسبت به برخي از دانشگاهها که دانشجوي عمران بيرون ميدهند، انتقاد دارد: « برخي از دانشگاهها که در شهرستان هستند، امکانات لازم را ندارند و دروس آزمايشگاهي با حداقل کيفيت ارائه ميشوند و بيشتر تجهيزات در آزمايشگاهها موجود نيست. در نهايت هم که همه مدرک ميگيرند و مهندس ميشوند. هيچ کس هم نميپرسد از کدام دانشگاه و با چه کيفيتي فارغ التحصيل شدهايد.

سجادي گفت: گرايش سازه در بين تمام گرايشها بازار بهتري دارد و دانشجويان حتي الامکان سعي ميکنند در اين رشته ادامه تحصيل دهند. ضمن اينکه بيشترين حجم کار به صورت تئوري است و شايد باورتان نشود که برخي از دانشجويان دروس و مسائل را حفظ ميکنند. برخي اساتيد هم آنقدر سرشان شلوغ است که در طول چند سال سؤالات تکراري را بدون تغيير اعداد در امتحان ميآورند.

وي ادامه داد: امروز اگر مهندسان فارغ التحصيل را در پروژههاي ساختماني به کار بگيرند، صرفا ميتوانند اظهارنظر تئوريک کنند و در حيطه عمل حتي نميتوانند يک فرغون ملات را درست بسازند. اگر عنوان کنند فلان مشکل در ساختمان پيش آمده، شما چه راه حلي پيشنهاد ميکنيد، جوابي ندارند. اين در حالي است که مقالات بسياري در دانشگاه نوشته ميشود اما علمي که به عمل منتهي نشود، به هيچ دردي نميخورد.

کپي برداري در دانشگاه

از يوسف در مورد کيفيت پايان نامهها پرسيدم که پاسخ داد: اکثر پايان نامههاي ما کپي برداري از ديگران است و جالب اينکه اساتيد خودشان از اين موضوع اطلاع دارند ولي برخوردي نميکنند. در برخي از دانشگاههاي کوچکتر اساتيد به دانشجوها ميگويند ميخواهيد ياد بگيريد يا نمره ميخواهيد. دانشجويان هم ازخداخواسته نمره ميخواهند بنابراين موضوع پايان نامه را تائيد ميکنند. درحالي که بايد پايان نامه بر اساس نياز کشور باشد اما برخي از پايان نامههاي ما اصلا قابليت اجرا ندارند.

وي افزود: صنعت بايد نيازش را با دانشگاه در ميان بگذارد و دانشگاه به تناسب اين نياز کار کند. الآن برخي صنايع دانش محور ما دانش موردنياز خود را از خارج وارد ميکنند و دانشجويان ما هم چون کسي خريدار کارشان نيست، راه خارج از کشور را در پيش ميگيرند. بنابراين نه خواستههاي صنعت برآورده ميشود نه نياز دانشگاه. در کشورهاي توسعه يافته هيچ پايان نامهاي تعريف نميشود مگر اينکه موردنياز صنعت باشد. ضمن اينکه دانشجو همان جايي که پاپان نامهاش را ارائه ميدهد، مشغول به کار ميشود.

کاردانها اجراييتر هستند

هادي، دانشجوي ترم آخر مهندسي عمران به پيام ساختمان گفت: هر اندازه که مهندسان ما در زمينه تئوريک قوي هستند، در زمينه اجرا عملکرد ضعيفي دارند. وي افزود: دانشجويان کارداني از اين نظر به مراتب قويتر هستند چون واحدهاي عملي کاردانها خيلي بيشتر از مهندسان است و اين مهمترين نقطه قوت آنهاست. البته کاردانهاي امروزي هم نسبت به کاردانهاي 20 سال پيش به مراتب از توانايي کمتري برخوردارند.

اين دانشجوي مهندسي خاطرنشان کرد: تجربه نشان ميدهد دانشجوياني که پس از گذراندن مقطع کارداني وارد کارشناسي شدهاند، از کيفيت فني بالاتري برخوردارند.