نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تولید دیجیتالی ساختمان

محققان موسسه فناوری "جورجیا" به ایجاد شیوههایی برای ساخت عناصر ساختمانی به طور مستقیم از طراحیهای دیجیتالی پرداختهاند که به تولید سریع و کم هزینه اجزای بتنی مرسوم منجر خواهد شد.این محققان در حال اجرای بررسی و پروتکلهایی برای ساخت محصولات معماری سفارشی پیشرفته به شکل اقتصادی، ایمن و سازگار با محیط زیست بوده که میتواند به ارائه فرصتهایی برای خلاقیت در سطوح جدید و بهرهوری بالاتر بینجامد.

 این محققان در یکی از پروژههای اخیر خود دست به ساخت یک مفهوم عناصر ساختمانی موسوم به «دیوار مایع» پرداختند که در نمایشگاهی در نیویورک به نمایش درآمده و موفق به دریافت جایزه شد. این تیم از شیوههای دیجیتالی برای کمک به ساخت یک دیوار پیش ساخته با بتن بسیار کاربردی استفاده کردند.

پروژه دیوار مایع در سال 2010 موفق به کسب جایزه رقابت طراحی دیوار- پرده نوآورانه شد. این مفهوم به ارتقای یک رویکرد بدیع در دیوارهای پردهای پرداخته که نوعی پوشش ساختمانی با قابلیت حفاظت در برابر آبوهوا بوده و بسیار سبک میباشد. این محققان با اصلاح هندسی طراحیهای اولیه برای قابل ساخت کردن آنها به ایجاد شیوههای لازم برای ساخت یک دیوار پردهای کامل پرداخته و با استفاده از مدلهای دیجیتال و یک" روتر سیانسی" پنج محور توانستند یک نمونه کامل را از دیوار بتراشند. این نمونه از یک ماده پلیمری سبک و فوم سلول بسته پلی استایرن ساخته شده که در آخر یک پوشش پلییوریا روی آن آمد.

 مدل فومی که به شکل دیجیتالی تراش خورده بود، به تولید یک کپی دقیق (مثبت) از دیوار نهایی پرداخته که بسیار سبک است و میتوان از آن برای تولید یک نگاتیو با قابلیت شکلدهی به نمونه پیش ساخته واقعی استفاده کرد. این تیم سپس به شناسایی بهترین شیوهها برای ساخت قالب لاستیکی و بتن از پیش آماده شده داکتال برای ساخت یک دیوار بتنی پرداختند.