هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بافت‌های فرسوده بمب شهرها

عضو کمسيون عمران با بيان اينکه رويکرد و عملکرد ساير بانکها به جز بانک مسکن در تسهيلات دهي مسکن مهر نامطلوب بود، به پيام ساختمان گفت: چنانچه قرار باشد اعطاي وام بافت فرسوده نيز از طريق ساير بانکها صورت گيرد قطعا اين طرح شکست ميخورد و بايد گفت اين کار کاملا اشتباهاست. عليرضا خسروي نماينده سمنان و مهديشهر با تأکيد بر اينکه بافتهاي فرسوده تهديدي براي پيشرفت جامعه شهري به شمار ميروند، گفت: بافتهاي فرسوده مانند يک بمب براي شهرها عمل ميکنند که ميتوانند در زمان بروز حوادثي ازجمله زلزله، بحران زا باشند. نماينده مردم سمنان اضافه کرد: علاوه بر اين بافتهاي فرسوده چهره شهرها را مخدوش ميکنند و با عدالت شهري نيز در تعارض هستند. بنابراين مسئولان بايد بهسازي و نوسازي اين بافتها را که اتفاقا فرصتي مناسب براي رفع نياز مسکن محسوب ميشوند در اولويت قرار دهند.