هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مسکن درگیر شایعات

عباس فلاحي باباجان با بيان اينکه اگر تفکر حاکم بر برنامه تأمين مسکن متزلزل باشد حمايت کميسيون عمران را به دنبال نخواهد داشت، گفت: ما در انتظار طرح جامع هستيم و به طورکلي هر طرحي که منطبق بر اقتصاد مقاومتي باشد قابل دفاع خواهد بود و همکاريهاي لازم را خواهيم کرد. نماينده مردم اهر و عضو کميسيون عمران همچنين با تأکيد بر اينکه بازار مسکن تحت تأثير شايعات دستخوش نوسانات زيادي ميشود، افزود: به طورکلي بازار مسکن با هرگونه اظهارنظر از سوي مسئولان دچار نوسان ميشود که اين وضعيت باعث شده وضعيت شکنندهاي در اين بخش به وجود بيايد. اين نماينده مجلس با ابراز تأسف از برخي اظهارت در مورد مسکن گفت: از مسئولين و فعالان صنعت ساختمان ميخواهيم از صحبتهاي نسنجيده در مورد قيمت مسکن خودداري کرده و به بازار شوک وارد نکنند.

وي افزود: از مسئولين ميخواهيم بازار را با صحبتهاي نااميدکننده تحت تأثير قرار ندهند زيرا بازار مسکن هميشه درگير شايعات بوده است.