هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزايش قيمت مسکن مهر ظلم است

نماينده جهرم و عضو کمسيون عمران با بيان اين مطلب که دولت بايد به تعهدات خود در قبال مسکن مهر عمل کند به پيام ساختمان گفت: هر افزايشي در قيمت مسکن مهر ظلم به اقشار ضعيف محسوب ميشود زيرا اين اقشار توان پرداخت پول بيشتر ندارند.

محمدرضا رضايي کوچي با بيان اينکه دريافت وجوه به بهانههاي مختلف صحيح نيست و دولت بايد به جاي تحميل بار اضافي بر دوش متقاضيان مسکن مهر، منابع جديدي براي آن تعريف کند، افزود: به هرحال قراردادي بين مردم و دولت دراين باره امضاشده و در آن نيز ذکر نشده که قيمتها بر اساس تورم افزايش خواهد يافت، بنابراين دولت بايد منابعي جديد تعريف کند نه اينکه بار مالي جديدي به مردم تحميل کند.

نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه حل مشکلات مسکن از دغدغههاي کميسيون عمران است، خاطرنشان کرد: قطعا مشکلات فعلي مسکن مهر در جلسات کميسيون عمران موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت و در اين خصوص از وزير راه و شهرسازي نيز دعوت ميکنيم تا با حضور در اين جلسات در خصوص راهکارهاي وزارتخانه متبوعش براي چگونگي تکميل و واگذاري واحدهاي مسکن مهر توضيحاتي ارائه دهد.