کابینت

شمار نشریه : 197

کابينت يکي از لوازم مهم در آشپزخانه است که  هم کاربرد فراواني دارد و هم در زيبايي  آشپزخانه بسيار تأثيرگذار است. کابينتهاي آشپزخانه شامل يونيت هاي زميني و ديواري است، که هم ميتواند بهصورت آماده و هم سفارشي خريداري و نصب شود. در ادامه سلسله مطالب "کالاي برتر" در اين شماره از نشريه، به بررسي بازار کابينت پرداختهايم، با اين توضيح که مطالب ارائهشده نظرات توليدکنندگان، فروشندگان و مصرفکنندگان اين محصول بوده و پيام ساختمان از نظرات موافق يا مخالف استقبال ميکند.

برند و طرح تعيينکننده قيمت کابينت

کابينت ها داراي انواع مختلفي بوده و  در طرحها و رنگهاي مختلف در بازار وجود دارند. يکي از انواع آن «ام دي اف» است. «ام دي اف» نوعي فيبر است که از خرده چوب به هم فشرده تحتفشار و حرارت به وجود ميآيد.اکنون در بيشتر موارد سازندگان کابينت از «امدياف» بهجاي تخته سهلا يا تختههاي نئوپان استفاده ميکنند. چگال بودن ، يعني زياد بودن ذرات چوب در واحد حجم آن، محکم و بدون گره بودن اين نوع فيبر که به سوراخکاري و سوهانکاري آن و ايجاد برگههاي دلخواه کمک ميکند و مسطح و هموار بودن از مزيتهاي اين محصول بهحساب ميآيدامدياف» به خاطر وجود ذرات بسيار ريز و نرم، بافت غيرقابل تشخيصي دارد.از سوي ديگر اين نوع فيبر بهراحتي با چسب چوب به هم ميچسبد، سطح آن را ميتوان رنگروغن يا رنگ پلاستيک زد و همچنين با «لترون »يا «اچپيال» يا ملامين روکش کرد.

حامد شکراني، مديرعامل ماني فرم اروين با اشاره به اينکه قيمت کابينت را برند و طرح آن تعيين ميکند،  درباره قيمت کابينتهاي ايتاليايي گفت: اين نوع کابينتها طرحهاي متنوع و رنگهاي زيادي دارند و قيمت آنها از متري يکميليون و 200 هزار تومان به بالاست.به گفته وي کابينتهاي چيني نيز متري 600 هزار تومان عرضه ميشوند ضمن اينکه کابينتهاي آلماني نيز به خاطر براق بودن  طرفداران زيادي دارد.

«ام دي اف» باکيفيت رويه صافي دارد

جعفريان، مدير بازرگاني آيدا پروفيل درباره مزاياي استفاده از کابينتهاي«ام دي اف» نسبت به  کابينتهاي چوبي به خبرنگار ما گفت:اين نوع کابينتها از نوع چوبي آن ارزانتر است و داراي طرحهاي بيشتري است.وي درباره دوام و ماندگاري صفحههاي ملامينه نيز گفت:دوام و ماندگاري کاغذهاي ملامينه بهتر از صفحههاي نئوپان است چون نئوپان فشردگي کمتري دارد. وي افزود: قيمت ورق ملامينه صفحهاي 170 تا 190 هزار تومان است.

جعفريان درباره تشخيص« ام دي اف» مرغوب از نامرغوب گفت:بايد کناره هاي آن و رنگ  و ظاهر آن را نگاه کنيد و هر اندازه رنگ «ام دي اف» شفاف و روشن تر باشد جنس آن مرغوبتر است.وي ادامه داد:صفحات «ام دي اف» که کيفيت بالايي دارند سطح  رويه آنها صافتر است و صفحاتي که کيفيت پايين داشته باشند تابدارند و زبر هستند.

وي در پايان به مصرفکنندگان توصيه کرد :از اجناس باکيفيت ايراني استفاده کنند چون در حال حاضر عدهاي از اجناس بيکيفيت چيني استفاده ميکنند که خوب نيست و بايد براي حمايت از توليدکنندگان ايراني از محصولات ايراني استفاده کرد.

توليد در ايران سخت است

‎‎اکبرلو، مديرعامل شرکت دکوراسيون برتر درباره کابينت به پيام ساختمان گفت: براي ساخت بدنههاي کابينت آشپزخانه از پانلهاي لايهاي، نئوپان و MDF با روکشهاي طبيعي و مصنوعي مانند: لترون ملامينه  و HPL استفاده ميشود و براي صفحات رويه کابينت نيز که مستقيماً در معرض نفوذ آب، سائيدگي، حرارت و ديگر عوامل فرسايشي قرار دارد، از نئوپان يا MDF باضخامتهاي بالاتر 40 الي 36 ميليمتر با روکشهايي از جنس  HPL و ديگر روکشهاي مقاوم در برابر فرسايش که بهوسيله رزين ضد آب به نئوپان ميچسبد، استفاده ميکنند. استفاده از HPL چه در طرح مات يا براق بر روي صفحات کابينت اين مزيت را دارد که انواع ضخيم آن موجود است. وي ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر  توليد کابينت در ايران سخت است چون حمايتهاي لازم از توليدکنندگان صورت نميگيرد .معدود کساني هم که به کار توليد پرداختهاند،ورشکست شدهاند . ضمن اينکه اکثر محصولات وارداتي است و از ترکيه وارد ايران ميشود.

به گفته اکبرلو«ام دي اف» آلمان،اتريش،ترکيه و چين به ترتيب داراي  کيفيت بهتري هستند .البته بستگي به واردکننده هم دارد . همچنين برخي کارهاي چيني از آلماني هم بهتر است.وي درباره برندهاي برتر کابينت گفت:اشل ترکيه که خيلي روي آن مانور ميدهند و  AGE برندهاي معروف در اين زمينه هستند.

وي در مورد چگونگي محافظت از کابينتهاي کنار سينک ظرفشويي گفت:کرين نوعي پلاستيک فشرده طرح سنگ است که با کشيدن آن به روي کابينت ميتوان از آن محافظت کرد.

 به گفته اکبرلو قيمت هر متر کابينت از 350 هزار تومان تا 16 ميليون تومان متغير است . البته کابينتهاي 16 ميليون توماني برند« نف»  و آلماني است.

کابينت با روکش لترون

لترون را شرکتي آلماني در سال 1963 ميلادي در يک کارخانه صنعتي  کاغذ و لاک اختراع کرد. در آن زمان طراحي لترون ماشيني بود و امروزه توسط دستگاههاي تمام اتوماتيک توليد ميشود. اين نوع روکش توليدي بالغبر 150 ميليون مترمربع در سال ميشود و بيشترين مقدار مصرف در روکشهاي صنايع چوبي در 5 قاره دنيا را داراست.

يک سازنده کابينت که 25 سال است در اين زمينه فعاليت ميکند، به خبرنگار ما گفت:در ايران به نئوپانهايي که توسط لترون روکش ميشوند، لترون گفته ميشود. ازجمله مزاياي لترون نسبت به روکشهاي طبيعي، مقاوم بودن آن در برابر آب و استحکام بيشتر در برابر ضربه، ساييدگي و نور آفتاب است. درواقع تفاوت بين کابينتهاي نئوپان «وامدياف» در درون آنهاست، چون هر دو با لترون روکش ميشوند.

به گفته وي،« امدياف» از نئوپان مرغوبتر است و به دليل روکش ملاميني که روي آن است، نيز مقاومت بيشتري دارد و ضدآب است. ‏ البته اين ضدآب بودن به معناي مطلق نيست و درهرصورت با نفوذ آب به بخشهاي چوبي و مغز mdf بهسرعت تخريب ميشود.‎‎پيويسي نيز يک نوع روکش پلاستيکي است که روي نئوپان کشيده ميشود.

تأثير کابينت بر فروش خانه

در آگهيهاي فروش خانه و آپارتمانها از کابينت آشپزخانهها بهعنوان يکي از مزيتهاي اساسي نام برده ميشود، اما  يکي از بنگاهداران به خبرنگار پيام ساختمان گفت: کابينتها علاوه بر زيبايي خانه ، روي قيمت فروش خانه نيز تقريباً به ازاي  هر مترمربع 100 تا 150 هزار تومان تأثيرگذارند.مشاور املاک ديگري نوع کابينت را بر قيمت آن بيتأثير دانست و به خبرنگار ما گفت:نوع کابينت چندان تأثيري بر قيمت خانه ندارد .