خانه گرم پاییــــزی

شمار نشریه : 197

گروه معماري دکوراسيون: پاييز، فصل رنگهاي گرم، صميمي و پخته است. تصاوير اتاقهاي پاييزي (با طيف رنگهايي از قهوهاي شکلاتي و زرد طلايي گرفته تا نارنجي پخته و قرمز گوجهاي)، ايدههايي بسيار جذاب براي انتخاب رنگ در اختيارتان ميگذارد.

اتاق نشيمن برنزي

بهکارگيري تناليته هاي برنزي در سقف، کاغذديواري و پردهها فضايي رسمي و آرامبخش ايجاد کرده است. گلدان روي ميز با گلهاي قرمز و نارنجي تأکيد بيشتري بر رنگهاي پاييزي داشته و در زيبايي اتاق تأثير بسزايي دارد.

اتاق نشيمن فرهيخته و روشنفکرانه

ورودي رسمي اين اتاق، علاوه بر رنگهاي دلپسند پاييزي، يادآور شکوه فرهنگي است. ستونهايي با تناژي مسي، رنگ پرده را تکرار و منعکس کرده است. ميز قرمزرنگ جلو مبل در مرکز و کانون اتاق قرار دارد. تابلو فرش خشتي نيز، مملو از رنگهاي گرم و پرهيجان پاييزي است و در ايجاد فضايي فرهنگي تأثير بسزايي دارد. رنگ طلايي ملايم ديوار، بهخوبي از شدت رنگ نارنجي مبل و ساير اکسسوارهاي اتاق کاسته و تعادل را در اين فضا برقرار ساخته است.

اکسسوري هاي پر جلوه

رنگهاي کرم، سفيد و قهوهاي در ديوار و مبل و کفپوش، رنگهاي پايه در اتاق محسوب ميشوند و قاليچه سرخرنگ و اکسسوري ها با تناژ نارنجي، مسي و شرابي، در اين فضاي پاييزي موجب تعادل رنگي در اتاق شده است.

فضايي راحت و شيک

مبل راحتي اين اتاق با پالت رنگي گرم و جذاب، نقش قابلتوجهي در ايجاد فضايي راحت و صميمي دارد. وسايل شکلاتي رنگ و خنثي، با ديوارهاي بژ، موجب شده تا زيبايي رنگ مبل بيشتر به چشم بيايد. قاليچه جلوي مبل، با طرح پوست حيوان، بهخوبي با ساير وسايل هماهنگ شده است.

قرمز جيغ

رنگ قرمز گوجهاي در پانل بالاي تخت، و تکرار اين رنگ در ميز کناري و قسمتي از پرده، جلوه ويژهاي به اين اتاقخواب مدرن داده است.

تناژ نارنجيرنگ

به کار گرفتن رنگ نارنجي پاييزي در مبلها و همنشيني آن با رنگهاي قهوهاي خنثي، و شومينه خاکستري، فضا را شيک کرده و جذابيت بصري آن را افزايش داده است.

رنگ شادي

طراح، در اين فضاي زير راه پله از پالت رنگهاي پرانرژي استفاده کرده است. ديوارهاي سبز زرد با رنگ قهوهاي کابينتها و پارچه صندليها خنثي ميشود. تناژ سبز جنگي و ترکيب آن با رنگهاي شرابي/نارنجي صندلي، فضايي گرم و پاييزي ايجاد کرده است.

قهوهاي پخته

ديوارهايي به رنگ قهوهاي شکلاتي تضاد جذابي با رنگ روشن دکور چوبي پديد آورده است. پردههاي قرمز/آجري و اکسسوري هاي قرمز، جلوه ويژهاي به اين اتاق سنتي بخشيده است.

ديوارهاي آجري رنگ

پرده حرير طلاييرنگ، علاوه بر کارايي در مجزا کردن فضا، گرمابخش اين اتاق است. پالت رنگهاي سنتي پاييزي، علاوه بر حس گرما، صميميت را به اين اتاق ارزاني کرده است.

نارنجي کدو تنبل و سبز کاهويي

ديوارهايي به رنگ سبز کاهويي، ايدهاي جذاب در طراحي اين اتاق نشيمن است. فضاي مرکزي اين اتاق که حس گرماي بيشتري دارد ، رنگهاي نارنجي کدوتنبل براي ايجاد جذابيت و قهوهاي براي خنثي و صميمانهتر کردن فضا به کار گرفتهشده است. کوسنهاي نارنجي بر روي مبل سفيد، علاوه بر ايجاد تضادي جذاب، موجب هماهنگي مبلها شده است.

يک حمام تمامعيار

آيا تابهحال به يك حمام زيبا و جذاب نگاه كردهايد و با خود فكر كردهايد كه اين حمام چگونه طراحيشده است كه اينقدر زيبا و خاص به نظر ميرسد؟ شما تنها نيستيد. بسياري از مالكان هم دوست دارند بدانند چگونه ميتوان به يك حمام زيبا و خاص دست يافت كه نهتنها نيازهاي آنها را برطرف ميكند، بلكه بهعنوان يكي از اجزاي جذاب خانه آنها بهحساب ميآيد.

ما ميخواهيم رازهايي را در اين مورد با شما در ميان بگذاريم. ازآنجاييکه هزينه مواد و مصالح يك فضاي كوچك مانند حمام خيلي زياد نيست، بسيار منطقي است كه به اين فضا نگاهي دوباره كرده و كمي خرج آن كنيم. البته بايد بدانيم كه در كدام قسمتهاي حمام هزينه كنيم و در كدام قسمتها پول خود را صرفهجويي كنيم. در اين مطلب نكاتي را به شما ميگويم كه بدون هزينه كردن زياد، با استفاده از آنها ميتوانيد به حمامي زيبا و جذاب دستيابيد.

از يك شيشه دودي استفاده كنيد

يكي از چيزهايي كه طراحان  در حمام به آن علاقه دارند استفاده از شيشههاي دودي در محدوده قسمت دوش گرفتن است. شيشههاي دودي محدوده فضاي دوش گرفتن را بهخوبي مشخص ميكنند و دو فضا را از هم جدا ميكنند. آنها همچنين عنصري زيبا به فضا اضافه ميكنند. قيمت شيشههاي دودي با شيشههاي معمولي يكسان است و به همين دليل هزينه شما را افزايش نميدهد.

اگر شما به فضاي باز علاقه بيشتري داريد بهتر است از پنلهاي شيشه‌‌اي شفاف در محدوده دوش گرفتن استفاده كنيد. شيشههاي شفاف كارايي بيشتري نسبت به پردهها دارند و حالتي مدرن به حمام شما اضافه ميكنند. البته در اين حالت ديگر دو قسمت حمام از هم جدا نميشوند و به هم ديد دارند.

حقههايي با استفاده از كاشيها

اينكه ديوارهاي حمام را از كف تا سقف كاشي كنيم تأثير زيادي بر روي حس و حال كلي فضاي حمام شما ميگذارد، فرقي هم نميكند كه طراحي كلي شما مدرن باشد يا سنتي ...اما به معني اينکه حتماً بايد اين كار را انجام دهيد، نيست. بهجاي اينكه كل ديوارهاي حمام را كاشي كنيد، يك يا دو ديوار حمام را از كف تا سقف با استفاده از سنگهاي خاص و ديدني كامل كنيد. اين كار باعث ميشود كه فضاي شما همچنان زيبا باشد و  مجبور نباشيد هزينه زيادي بابت خريدن كاشيها بپردازيد. همچنين براي اينكه ظاهر حمام شما يكدست و هماهنگ باقي بماند از همان نوع كاشيهايي كه در ديوارها استفاده ميكنيد در كف حمام هم استفاده كنيد. البته سعي كنيد ديوارهاي ديگر را به رنگ سفيد درآوريد تا كاشيها يا سنگهاي مورد استفاده در حمام شما بدرخشند و به چشم بيايند.

 اگر قصد داريد تمام ديوارهاي حمام را بدون اينکه هزينه چنداني متقبل شويد، كاشي كنيد، بهويژه اينكه ديوارهاي حمام كيفيت خوبي نداشته باشند و از مواد و مصالح خوبي ساخته نشده باشند، به شما كاشيهاي كلاسيك، كه شكلي شبيه بلوكهاي آجري دارند، را پيشنهاد ميكنيم. اما براي اينكه فضاي شما خاصتر و تماشاييتر شود از ملاتي به رنگ تيره استفاده كنيد . يا اگر ميخواهيد حمام شما ظاهري مدرنتر داشته باشد از كاشيهايي عريضتر كه داراي فرم سادهاي هستند استفاده كنيد.

قدرت آينه

يك آينه بزرگ قدرت فوقالعاده زيادي دارد. اگر يكي از ديوارها را آينه كنيد، هزينه كاشيكاري ديوارهاي حمام كاهش مييابد، مواد و مصالحي كه در قسمتهاي ديگر استفاده كردهايد در فضا ميدرخشند و همچنين فضاي حمام شما بزرگتر به نظر ميرسد. استفاده از آينه باعث ميشود حمام شما شبيه يك فضاي شخصي پهناور شود . حتي اگر مساحت خيلي زيادي هم نداشته باشد. سعي كنيد آينه را طوري نصب كنيد كه فضاي كل يك ديوار را اشغال كند. توجه داشته باشيد در فضاي كوچكي مانند حمام توجه به هر سانتيمتر از فضا مهم است و تأثير زيادي درنتيجه نهايي كار شما ميگذارد.