هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آرامستان لهستانی های اهواز مامن معتادان

آرامستان مسيحيان و همچنين آرامستان مهاجران لهستاني در شهر اهواز تبديل به محل اسکان کارتنخوابها و معتادان شهر شده است. به علت عدم پيگيري مناسب، آرامستان مذکور و سنگ مزار هاي آن در حال تخريب مي باشد. مجموعه آرامستان مذکور که در ضلع غربي ميدان ولايت محله حصيرآباد شهر اهواز قرار دارد، مدفن يکي از شهداي 8 سال دفاع مقدس به نام مگرديچ طوماسيان نيز مي باشد و متاسفانه بهزودي سنگ مزار اين شهيد بزرگوار نيز به دست متجاوزان تخريب خواهد شد. اتفاقي که براي بيشتر سنگ مزارهاي اين مجموعه آرامستان شکل گرفته است.معبر ورودي آرامستان که تا چندي پيش به عنوان ميدان بارفروشان شهر بود، نيز به محل دپو و تخليه زباله و پسماندهاي ساختماني شهر تبديل شده است.

مجتبي گهستوني فعال ميراث فرهنگي خوزستان مي گويد: پس از تعطيلي بازار بارفروشان و انتقال بازار آهن فروشان که در شرق و جنوب اين مجموعه آرامستان قرار داشت ، ابتدا بخشي از ديوارهاي آجري آن تخريب و در بزرگ آهني آن را سرقت کردند و اين مقدمه اي شد براي حضور معتادان و سارقان بي پناه.

وي مي افزايد: از همان روزهاي نخست تخريب هاي تدريجي، موضوع به شهرداري اعلام شد و دوستداران ميراث فرهنگي خواستار آن شدند تا شهرداري چتر حمايتي خود را بر سر گورستاني که متعلق به بيشمار شهرونداني از اهواز است پهن کند. قول ها و وعده هايي داده شد. اما هيچ اتفاقي نيفتاد. تا اينکه معتادان و سارقان موفق شدند درِ گورستان مشترک مسيحيان و لهستاني ها را سرقت کنند. موضوع براي چندمين بار به اداره کل ميراث فرهنگي خوزستان اعلام شد. اين بار فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي خوزستان که از تجربه بسياري در حوزه ميراث برخوردار بود با شنيدن موضوع خود راسا در محل حاضر و گزارشي در اين خصوص به  مقامات ارشد خود نوشت.

فعال ميراث فرهنگي در ادامه اعلام کرد؛ دوستداران ميراث فرهنگي جلساتي را مسيحيان خوزستان برگزار و سرقت در گورستان به کلانتري محل ابلاغ شد. خبر تخريب قبرها و سرقت صليب ها و آهن آلاتي که در قبرها به کار رفته بود با انجمن دوستي ايران و لهستان در ميان گذاشته شد و نامه اي به سفارت لهستان به همراه عکسي هايي از وضع موجود، ارسال شد که متاسفانه تاکنون اقدام مثبتي انجام نشده است. در پيگيري هاي ديگري که انجام داديم، معاونت ميراث فرهنگي خوزستان پيشنهاد داد تا ما دوستداران ميراث فرهنگي به همراه تعدادي از همکاران وي کليه اطلاعات مربوط به افراد دفن شده در اين دو قبرستان را جمع آوري کرده و با تهيه طرحي زمينه ساماندهي و حفاظت از اين دو قبر ستان را به وجود بياوريم.

رضا نيکپور، پژوهشگر و مدير انجمن دوستي ايران و لهستان در اين زمينه گفته است؛ اين آرامستان بخشي از هويت ملي و جامعه ايراني است که بخشي از تاريخ ايران در زمان جنگ جهاني دوم را بيان مي کند، تاريخي که ايران و ايرانيان را به عنوان ميزبانان مهربان و مهمان نواز نشان مي دهد. وي که دانش آموخته تاريخ است،مي افزايد؛ تخريب و نوسازي يکي از عناصر اصلي پيشرفت است وليکن تخريب يک اثر باستاني و تاريخي که بيانگر بخشي از هويت فرهنگي و تاريخي يک سرزمين است قابل نوسازي و بازسازي بهتر نيست و تمامي نهادها و سازمان هاي مربوطه مي توانند نقشي اساسي در بهسازي اين اثر داشته باشد.

وي خاطرنشان مي کند؛ زير هر سنگ مزار تاريخي پنهان شده و با توجه به برگزاري تورهاي جديد آرامستان گردي در ايران، مجموعه آرامگاهي فوق الذکر مي تواند به همراه سايت هاي نزديک اين گورستان به عنوان يکي از سايت هاي گردشگري شهر اهواز معرفي و باعث رونق گردشگري در اين شهر شود و از سويي ديگر مي تواند در بهبود روابط ديپلماتيک في مابين ايران و کشورهاي ديگر نقش موثري داشته باشد.