بازدید حداد عادل و نریمان از اندیشه

شمار نشریه : 197

دکتر غلامعلي حداد عادل، عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به دعوت گروسي نماينده مردم شهريار، شهر قدس و ملارد از روند پروژه بازار ايراني- اسلامي شهر انديشه بازديد کرد. در اين بازديد که محسن نريمان، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد و معاون وزير راه و شهرسازي نيز حضور داشت ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت عمران انديشه توسط دکتر محمد آييني، مديرعامل اين شهر، به بحث و گفتگو در اين خصوص پرداخته شد.