پیام آگهی‌های فروش املاک؛ املاک مازاد یا بازار گرمی؟

شمار نشریه : 197

گروه بازار ساختمان : شايد شما هم در روزنامهها با آگهي  فروش آپارتمان يا ملک با شرايط خاص برخورد کرده باشيد.اولين سؤالي که با ديدن اين آگهي به ذهن شما خطور ميکند اين است که اين املاک از کجا ميآيند؟.

 بر اساس گزارشهاي مرکز آمار کشور سال 92 و 93 رکود شديد بر ساختوساز کشور حاکم بوده و اين مورد ميتواند عواقب جبرانناپذيري بر قيمت مسکن در  آينده نزديک داشته باشد. حال سؤال اينجاست که اگر با کمبود مسکن در کشور روبرو هستيم چرا آگهيهاي فروش استثنايي اينقدر تعدادشان زياد است يا اصولاً آگهيهاي فروش اين املاک در روزنامهها چقدر واقعي است  و چه تأثيري بر قيمت  مسکن ميگذارند .پاسخ اين سؤالات را از فعالان بازار مسکن جويا شديم:

هشدار جدي

جعفر نويدي، فعال حوزه مسکن با بيان اين مطلب که در حال حاضر برخي از صفحات روزنامههاي کشور به مزايدههاي فروش مسکن با اقساط بلندمدت و بدون بهره اختصاص پيدا کرده است،به پيام ساختمان گفت: اين آگهيها هشدار جدي در حوزه مسکن است؛ هشداري که ارتباط مستقيمي با آمار و ارقام مسکن درکشور دارد زيرا تاکنون وزارت راه و شهرسازي و مرکز آمار نتوانستهاند آمار دقيق و جامعي در مورد تعداد واحدهاي مسکوني مازاد ارائه دهند و پخش اين آگهيها و تبليغات بدون نظارت باعث آشفتگي بيشتر بازار مسکن ميشود .

کشور با مازاد مسکن روبهروست

کمال کبيري ، مشاور املاک با بيان اين مطلب که کشور با مازاد مسکن روبهروست، به پيام ساختمان گفت: بسياري از اين آگهيها توسط خود مشاوران املاک در روزنامهها درج ميشود و البته بازخورد خوبي هم دارد. وي افزود: در بسياري از روزها شايد يک مراجعهکننده هم نداشته باشيم اما حتماً با تماسهاي پيدرپي متقاضياني روبهرو هستيم که اين آگهيها را در روزنامهها ديده و آن را پسنديدهاند. کبيري گفت: اين روزنامهها با کمترين هزينه براي ما مشتريان خوبي جذب ميکنند.

50 تماس روزانه براي هر آگهي

مدير يك آژانس مسكن در شمال تهران دراينباره گفت: هفتهاي 3 تا 4 روز در روزنامههاي مختلف آگهي معرفي آژانس و تقريباً هرروز آگهيهاي فروش مسكن چاپ ميکنيم و براي هر آگهي، روزانه 40 تا 50 نفر به بنگاه زنگ ميزنند و از اين تعداد، بين 2 تا 3 نفر قرار بازديد ميگذارند.وي افزود: اگرچه به دليل رکود حاکم بر بازار مسکن کمتر بازديدي ،به عقد قرارداد ميانجامد اما همين تماسها هم نشان از عرضه زياد مسکن دارد.

 محمدي افزود: بيشتر شرکتهاي ساختماني نميدانند با واحدهاي ساختهشده خود چه کارکنند؟ زيرا در اين برهه زماني قدرت خريد مردم بهشدت در حال کاهش است و اين شرکتها با کمترين شرط و شروطي اقدام به فروش مسکن ميکنند .

نشان املاک خالي

علي چيتگر، فعال حوزه مسکن در مورد اين آگهيها به پيام ساختمان گفت: اين آگهيها نشاندهنده املاک خالي و بدون استفاده است.وي افزود: اگرچه فروش اين املاک بدون  تعيين قيمت و نظارت در روزنامهها اجرا ميشود اما اين موضوع را بايد مدنظر داشت که اين معامله براي آنها بسيار پرسود است زيرا آنچه چند سال اخير در بازار خريدوفروش مسكن باب شده، نوعي بازاريابي کمهزينه از طريق چاپ آگهي در روزنامههاست كه رونق اين نوع عرضه مسكن تا حدودي بر روي كار بنگاههاي مسكن نيز تأثيرگذار بوده است و اغلب مشاوران املاك روزانه بهصورت ثابت در چند روزنامه املاک فروشي را آگهي ميكنند چراکه...