هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

يك روز در شركت گاز

گروه تأسيسات: اگر تابستان روز پركار شركتهاي آب و فاضلاب باشد، پاييز و زمستان نيز شركت گاز مشغله زيادي دارد؛ گازي كه امروز اخبار ركوردشكني آن هم در مصرف و هم در توليد در صدر اخبار انرژي كشور قرار دارد آن هم در شرايطي كه هنوز هواي كشور به روزهاي اوج سرما نرسيده است. البته به گمان اكثر كارشناسان اين موضوع بيشتر به تكنولوژيهاي گرمايشي ارتباط دارد چراكه بيشتر واحدها و ساختمانهاي كشور با استفاده از بخاري گازي گرمايش خود را تأمين ميكنند كه بازدهي كمي دارد و هدررفت انرژي در آن زياد است. براي پيگيري مشكلات و مسائل مشتركين ادارات گاز، برق و آب به سياق شمارههاي پيش اين مرتبه به سراغ يكي از ادارات گاز شهر تهران رفتيم:

هميشه حق با مشتري است

در سالهاي نه چندان دور در بيشتر مغازههاي اين شهر، شعار "هميشه حق با مشتري است" خودنمايي ميكرد. شعاري كه امروز از زبان رخت بر بسته و در عمل نيز نشاني از آن پيدا نيست. البته منشور حقوق مصرفكنندگان بر سر در ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي خودنمايي ميكند؛ در عمل اما در شرايطي كه سيستم نوبتدهي در تمام سازمانها و بانكهاي كشور فراگير شده است در اداره گازي که ما رفتيم نشاني از آن نيست.

سيستم اداري ما مشکل دارد

جمعيتي هر چند اندك در سالن مراجعه مشتركين  ايستاده و نشسته به انتظار نشسته‌‌اند يا سرگرم تطبيق مدارك درخواست شده هستند. دليل آن را از يك مراجعه كننده جويا ميشود.

م. نويدي پاسخ ميدهد: بالاخره سيستم اداري در همه جا مشكلات خود را دارد. بسياري از مردم هم انتظار دارند زودتر كارهايشان درست شود و حق دارند. ولي من به عنوان كسي كه شغلش با امور اداري مرتبط است پاسخ ميدهم كه مشكل نه كارمندان بسيار زحمتكش هستند و نه حتي از مديران اين اداره. به نظر من مشكل اصلي به سيستم اداري ما بازميگردد كه اولاً همه كارها بايد حضوري انجام و دوم اينکه حجم مشكلات با تعدادپرسنل اداري منطبق نيست. البته بهتر بود مديران براي كساني كه ميخواهند ساعتها اينجا به انتظار بنشينند شرايط را مناسب كنند، مثلاً ميتوانستند يك تلويزيون نصب كنند.

نويدي دليل حضورش را در اداره گاز اينگونه ذكر ميكند: براي درخواست انشعاب براي كارگاهي كه به تازگي تاسيس كردهام، آمدهام. كارگاه من به گاز نياز دارد كه تاكنون مشترك بوده است به همين دليل مشكلاتي به وجود آورده و پول گاز زيادي ميآيد، اما قيمت انشعاب نيز بسيار بالا رفته و چند برابر سال پيش شده است و اين هزينه به كارگاه ما كه هنوز وارد مرحله سوددهي نشده فشار زيادي ميآورد. به همين دليل آمدهام بلكه بتوانم اين پول را قسطبندي كنم.

خسته از كاغذبازي

دومين مخاطب من مرد ميانسالي است كه دل پري از كاغذبازي دارد:« خانهاي قديمي داشتم كه بعد از سالها زحمت توانستم پول نوسازي آن را جمع و جور كنم. از آن زمان براي نصب كنتورهاي آب و برق و گاز و كارهاي ثبت بسيار دوندگي كرده و به تمام ادارات منطقه رفت و آمد داشته ام.

آقاي ح. ادامه داد: ساخت و ساز و گرفتن انشعابات بسيار كار وقت گيري است و پر از كاغذبازي؛ هم اكنون تنها براي انشعاب گاز 5 ماه است كه درگير كارهاي قانوني هستم. بسياري از اين كارهاي زايد است؛ مثلا به راحتي از روي نقشه ميتوانند انشعاب را  ببينند در حالي كه اصرار دارند ما برويم دوباره يكي از قبضهاي خودمان يا قبضهاي همسايهها را پيوست مدارك كنيم.

وي افزود: مشكل كاغذبازي جدا از قيمت بسيار بالاي انشعاب است. قبل از اينكه ساخت و ساز را شروع كنم فكر نميكردم كه هزينه انشعاب اينقدر بالا باشد و الان به جز قيمت خانه خود به مشكلي بزرگ تبديل شده است.

باجهها كم هستند

شهروند ديگري که براي نصب دوباره گاز مراجعه كرده است، ميگويد: چند وقت پيش  بين همسايهها در مورد مصرف گاز اختلاف نظر ايجاد شد و به دليل عدم پرداخت بهاي قبض مصرفي گاز،مدتي گاز ما قطع شد ولي الان مشكل رفع شده است. به همين دليل مراجعه كردهام تا دوباره گاز وصل شود.

خانم د. در مورد برخورد کارمندان اداره گاز گفت: برخوردها خوب است و تنها مشكل اينجا ست كه فقط دو باجه كارهاي اداري را انجام ميدهند که با اين حجم از كار اين دو باجه اصلاً پاسخگو نيستند. آنها هم حق دارند چون حجم كار زياد است.

مشكلات كارآفرينان بيشتر است

مشترك بعدي که براي درخواست انشعاب گاز براي رستوران صنعتي مراجعه كرده است،به خبرنگار ما گفت: اگر همه كارها در ادارات با مشكل هزينه بالا و كاغذبازي برخورد مي کنند،  مشكل كارهاي مربوط به توليد و خدمات صد چندان است. مثلاً ما بايد از وزارت بهداشت نيز تأييديه بگيريم كه خودش هفت خوان رستم است.

وي ادامه داد: ادارات هم وقتي ميبينند ما براي درخواست انشعاب تجاري آمدهايم بيشتر سنگاندازي ميكنند و كار را به سرعت انجام نميدهند. الان چهار ماه است كه منتظر نصب انشعاب هستم ولي اتفاقي نميافتد و اين وضع واقعاً خستهكننده شده است.

يك روز جاي ما بنشينيد

بر حسب اتفاق هم صحبت يكي از كارمندان اداره ميشوم. وي در مورد مشكلات اداري شركت گاز گفت: اداره گاز در بين ادارههاي دولتي كمترين مشكل را دارد به گونهاي كه سازمان برگزيده در مورد تكريم ارباب رجوع شده است. البته بايد بپذيريم كه راضي كردن مردم كار سختي است اما در شرايطي كه مشكلات فني به دليل نقص در لولهكشي و شهرسازي نامناسب همه به گردن اداره گاز ميافتد، كارمندان ما به بهترين وجه وظيفه خود را انجام ميدهند.

وي در مورد هزينه بالاي انشعاب گفت: هزينهها و قيمتها از طرف مراجع بالاتر اعلام شده و اين اداره مسئوليتي در اين زمينه ندارد. اين کارمند اداره گاز همچنين در مورد پروسه اداري گفت: اگر همه مدارك حاضر باشد و واحد مشكلات فني نداشته باشد، كار به سرعت انجام ميشود اما كارشناس ما بايد آنجا برود و بعضي كارها هم مانند نصب علمك بايد قبل از ساخت صورت بگيرد. به همين دليل طبيعي است كه اين كار طول ميكشد.