هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونمايي اولين مجله شنيداري مقررات ملي ساختمان

«همايش بزرگ جامعه مهندسان و فرهيختگان علمي استان قم» از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم برگزار شد. در اين همايش ، پيريايي استاندار قم، هاشمي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، نصراللهيزاده مديركل راه و شهرسازي استان قم و مقومي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم به ايراد سخنراني پرداختند.

شهردار قم، رئيس شوراي اسلامي شهر قم و نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي از ديگر شركتكنندگان در اين همايش بودند.  اولين مجله شنيداري مقررات ملي كشور نيز در همايش بزرگ جامعه مهندسان و فرهيختگان علمي رونمايي شد.

اشتغال مهندسان، دغدغه مهم مجموعه نظام مهندسي است

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم در همايش بزرگ جامعه مهندسان و فرهيختگان علمي استان بحث اشتغال مهندسان را يكي از دغدغههاي مهم مجموعه نظام مهندسي برشمرد و افزود: در حال حاضر نزديك به سه هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم هستند كه در مقايسه با سال گذشته، اعضاي سازمان استان دو برابر شده كه بايد تمهيداتي براي اشتغال مهندسان جوان انديشيد. امين مقومي ابراز داشت: در بخش مسكن مهر بيشتر خدمات را نظام مهندسي ارائه كرده و مهندسان عملكرد مطلوبي داشتند.

مهندس مقومي عنوان كرد: حضور مشاوران غير بومي آسيبهاي جدي به نظام مهندسي و همچنين ساير بخشهاي مرتبط با ساخت وساز وارد نموده و از طرفي نيز اشتغال مهندسان را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.  وي در ادامه با بيان اينكه تخلفات ساختماني نيز از دغدغههاي جدي براي مهندسان است، افزود: اگرچه مهندسان در قبال مسئوليت خود بايد پاسخگو باشند، اما اين بيانصافي است كه در تخلفات ساختماني تنها مهندس را مقصر بدانيم و جا دارد در اين زمينه اقدامات كارشناسي بيشتري صورت گيرد.

اكثر خدمات مسكن مهر توسط نظام مهندسي ارائه شد

قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازي استان قم گفت: بيش از 95 درصد از خدمات در بخش مسكن مهر استان، توسط نظام مهندسي قم صورت گرفته و تا پايان سال شاهد افتتاح 6 هزار واحد مسكن مهر ديگر در استان خواهيم بود.

محمد امين نصراللهيزاده در همايش بزرگ جامعه مهندسان و فرهيختگان علمي استان قم با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي بزرگترين تشكل تخصصي كشور به شمار ميرود، افزود: امروزه بخش عظيمي از منابع اصلي كشور در زمينههاي زيربنايي و در بخشهاي دولتي و خصوصي در دست مهندسان است.

نصراللهيزاده با بيان اينكه اگر در عرصه پزشكي خطايي صورت گيرد ، بعد از مدتي به فراموشي سپرده ميشود، افزود: در عرصه ساخت وساز اينگونه نيست و اثري كه مهندسان خلق ميكنند سالها پابرجا خواهد بود و آثار آن قابل مشاهده است.

مديركل راه و شهرسازي استان قم با بيان اينكه بايد در راستاي اعتلاي حرفه مهندسي قدم برداريم ،افزود: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم از جمله نظام مهندسيهاي برتر كشور است كه در سالهاي اخير توانسته جايگاه خوبي در كشور كسب كند.