هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   197   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نیشگون به جراید

ابرار اقتصادي: بازار کار متحول مي شود

*: تحول از چه نوعش؟!

خبرگزاري تسنيم: 60 درصد مرگهاي ناشي از کار مربوط به کارگران ساختماني است

*: صنعت ساختمان همچنان پيشتاز!

جام جم: تب برج سازي در کلان شهرها

*: از تب گذشته، کوره است!

ايران: بازار مسکن به کدام سو مي رود؟.

*: هر راهي غير اوني که آقايون بگن!

دنياي اقتصاد: ساخت و ساز در کوه هاي تهران

*: به زندگي بالاي درخت برنگرديم، صلوات!

همشهري: شوراي شهر در پي وصول مطالبات شهر از دولت

*: مطالبات بعد از وصول کجا مي رود؟!

ابرار اقتصادي: صادرات طلا تسهيل شد

*: به زآنچه فروشند، چه خواهند خريد؟!

خبرگزاري فارس: ديوارههاي گود حقاني تثبيت شد

*: بقيه گودها چي؟!

همشهري: توليد پشت ديوار بلند بانک ها

*: ولي بعضي ها نردبان دارند!