هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گزارشی از انواع وسایل گرمایشی با آغاز فصل سرما سیستم گرمایش منزل شما چیست؟

روزهاي سرد سال در حالي از راه ميرسد که تنها در ششماهه اول سال جاري بهنوعي با اوج اظهارات متعدد مسئولان در زمينه اصول بهينهسازي مصرف انرژي و نقش پررنگ تأسيسات ساختماني سپري شد.

کارشناسان ميگويند، تكنولوژي قديمي تأسيسات حرارتي ساختمان از جمله عواملي است كه موجب شده شدت مصرف انرژي در بخش ساختمان كشور در برخي از موارد تا 5 برابر متوسط جهاني آن باشد. با در نظر گرفتن سهم 40 درصدي بخش ساختمان از كل مصرف سوخت و انرژي كشور، اهميت بهينهسازي مصرف سوخت و انرژي در اين بخش بيشازپيش آشكار ميشود.

در همين حال با آغاز فصلهاي سرد سال، بازار فعاليت شرکتهاي انرژي و تأسيسات گرمايشي مصرف سوخت و انرژي در ساختمان و توليد تجهيزات و تأسيسات حرارتي ساختمان داغ ميشود. انتخاب وسايل گرمايشي همواره بر اساس معيارهاي مختلفي صورت ميگيرد. قطعاً شما براي آپارتمان 40 متري تان تجهيزات شوفاژ يا پکيج خريداري و استفاده نميکنيد، يا اگر شما مستأجر باشيد و دائماً در حال جابهجايي، مطمئناً بايد وسيله گرمايشي داشته باشيد تا بتوانيد آن را حمل کنيد و اگر به آپارتماني رفتيد که شوفاژ و پکيج نداشت بتوانيد خانه را گرم نگه داريد.

ممکن است شما آپارتمان کوچکي هم نداشته باشيد و در يک آپارتمان 120 متري با تجهيزات شوفاژ زندگي کنيد، اما اتاقهاي خانه کاملاً گرم نشوند و شما تصميم بگيريد تجهيزات ديگري همچون بخاري را براي گرمايش به خانه اضافه کنيد. در اين ماههاي ابتدايي پاييز سعي کرديم اطلاعاتي راجع به خريد سيستمهاي گرمايشي داشته باشيد تا درصورتيکه به فکر خريد، تعويض يا اضافه کردن تجهيزات گرمايشي تان هستيد دچار سردرگمي نشويد.

گرمايش مرکزي با آب(موتورخانه)

يکي از مناسبترين روشها براي گرمايش ساختمانهاي مسکوني و غيرمسکوني روش حرارت مرکزي با آب است. در اين سيستم يک موتورخانه مرکزي وجود دارد که آب گرم سيرکولاسيون ديگ، جهت تأمين گرمايش ساختمان توسط پمپ به قسمتهاي مختلف پمپاژ ميشود. يکي از محاسن اين روش امکان تأمين هم زمان گرمايش و آب گرم مصرفي ساختمان است که توسط مبدل (کويلدار، صفحهاي، دوجداره و يا لوله و پوسته) در موتورخانه انجام ميشود.

از ديگر محاسن موتورخانه مرکزي اين است که در مناطق فاقد گاز و يا در مواقعي که امکان کاهش فشار و يا قطع گاز وجود دارد موتورخانه ميتواند (درصورتيکه مشعل آن دوگانهسوز باشد) روشن باشد.

معمولاً در ساختمانهاي بيش از 10 واحد آپارتماني و نيز ساختمانهاي ويلايي بيش از 250 مترمربع از سيستم حرارت مرکزي استفاده ميشود. اين سيستم براي سالنها، و فضاهايي که ارتفاع فضا يا اتاق کمتر از 4 متر است، مناسب ميباشد.

سيستم گرمايش از کف

سيستم گرمايش از کف تکنولوژي جديدي است که در چند دهه اخير رشد بسيار چشمگيري داشته و امروزه در تمام جهان به ساير سيستمهاي گرمايشي مانند رادياتور يا فنکوئل، در خانههاي مسکوني، کارخانهها و سولههاي صنعتي ترجيح داده ميشود.

در بحث هزينه و اجرا، سيستم گرمايش از کف بسيار اقتصاديتر از ساير سيستمهاي گرمايشي موجود است و دلايل بسيار زياد ديگري نيز وجود دارند تا از اين روش گرمايي استفاده کنيم. اين دلايل عبارتند از: عدم حرکت و جابهجايي گردوغبار، عدم احساس حرکت جريان هواي گرم، دماي ثابت تا ارتفاع 2 متري از سطح زمين، توزيع يکنواخت گرما در تمام فضاي ساختمان، 25 الي 30 درصد صرفهجويي در هزينه مصرف انرژي، عملکرد در دماي پايين موتورخانهاي (در حدود 35 تا 50 درجه سانتي گراد) . همه اين مزايا باعث شده تا امروزه سيستم گرمايش از کف،بهعنوان يکي از کاملترين سيستمهاي گرمايشي مطرح باشد.

در ساختمانهاي بسيار بزرگ مانند سولهها يا مراکز تجاري که ارتفاع سقف آنها قابلتوجه و بيش از 3 متر است، استفاده از سيستمهاي سنتي مانند رادياتور يا فنکوئل بسيار پرهزينه است، زيرا هواي گرم به سمت بالا حرکت ميکند و سطح زمين سرد ميشود. با سيستم گرمايش از کف انرژي به هدر نميرود، زيرا گرما درجايي متمرکزشده که بيشترين نياز انسان در آنجاست (يعني تا ارتفاع 2/5 متر از سطح زمين) و انرژي بازده بيشتري در پي خواهد داشت.

رادياتورها و ويژگيهاي آن

يکي از قديميترين روشهاي گرمايش منزل استفاده از شوفاژ است. بهطورکلي، رادياتور از طريق جابهجايي در هواي اتاق گرما ايجاد ميکند. به اين صورت که هواي گرم بالاي رادياتور که سبکتر است بهطرف بالا حرکت نموده و هواي سرد جايگزين آن ميشود و اين چرخش دائمي در جريان هوا، باعث گرم شدن اتاق ميشود.

آب موجود در رادياتور در سيستم حرارت مرکزي توسط تجهيزاتي مثل مشعل و پمپ گرم ميشود و آب گرم شده در موتورخانه به قسمتهاي مختلف ساختمان هدايت ميشود و وارد رادياتورهاي هر قسمت ميشود. اين آب زماني که دماي آن کاهش مييابد دوباره به موتورخانه هدايت ميشود تا گرم شود و اين چرخه بارها تکرار ميشود. بهترين مکان براي استفاده از رادياتور شوفاژ مکانهايي است که خيلي نياز به کنترل دما و رطوبت ندارد، چراکه رادياتور قابليت تنظيم درجه حرارت و رطوبت محيط را ندارد و ميزان رطوبت نسبي اتاق را کاهش ميدهد.

اما يک رادياتور ايده آل رادياتوري است که انرژي کمتري مصرف کند و راندمان بالاتري داشته باشد، بتواند بيشترين ظرفيت حرارتي را در کمترين فضاي ممکن ايجاد کند و ثبات حرارتي بهينه داشته باشد؛ يعني دماي اتاق را در حدي از گرما حفظ کند. همچنين رادياتور بايد با فضاي موردنياز و سيستم توليد گرمايش يعني موتورخانه تناسب داشته باشد.

سيستم بخاري

بخاري از گذشتههاي بسيار دور در انواع مختلفي مورداستفاده بوده و حتي با روي کار آمدن تجهيزات مدرن بسيار متنوع در بازار همچنان طرفداران زيادي داشته و هميشه تقاضا براي خريد اين محصول وجود دارد. انواع قديمي بخاريها نفتي بودند که امروزه بهغيراز مناطقي که ممکن است گازرساني نشده باشند از اين بخاريها استفاده نميشود.  در حال حاضر بخاريبرقي و گازي در بازار موجود است، بخاريهاي برقي معمولاً در ابعاد بسيار کوچکي طراحي ميشوند و بيشتر براي مغازهها مورداستفاده قرار ميگيرند و در منزل کاربرد چنداني ندارند، اما اگر تصميم گرفتيد براي گرم کردن اتاق کودکتان يک بخاريبرقي کوچک بخريد بد نيست بدانيد بخاريبرقي يکي از پرمصرفترين وسايل الکتريکي است و بهشدت سبب اتلاف انرژي ميشود.حتي با وجود افزايش قيمت گاز ميتوان گفت همچنان ارزانترين  و در دسترس ترين انرژي موجود در کشورمان گاز است.

علاوه بر اين دستهبندي بخاريها از نظر داشتن يا نداشتن دودکش به دو دسته تقسيم ميشوند: بخاريهاي گازي با دودکش و بخاريهاي گازي بدون دودکش. در سالهاي اخير بخاريهاي بدون دودکش به خاطر عدم نياز به دودکش و اينکه در هرکجاي خانه ميتوان قرارشان داد و البته به خاطر طراحيهاي جالب و اندازه کوچکشان بسيار موردتوجه قرار گرفتند و با وجود هشدارهاي فروشندگان و کارشناسان هنوز هم عدهاي بيتوجه به خطرات آن براي قسمتهايي از خانه که لوله بخاري ندارد اقدام به خريد اين بخاريها ميکنند.

شومينه

يـکـي از مـهـمتـريـن ابـزارهـاي دکوراسيون در سبکهاي مختلف، طـراحـي و اجـراي سيستم گرمايشي شومـيـنه در قسمتهاي مختلف واحدهاي مسکوني بهويژه پذيرايي و اتاق نشيمن است. شومينه جزو قديميترين و درعينحال مدرنترين سيستمهاي گرمايشي است که نسبت به ساير وسايل گرمازا شکل و شمايلي لوکستر و دکوراتيوتر دارد و ميتوان آن را با هر سبک و نوع دکوري که در ساير اجزاي منزل خود از آن استفاده ميکنيد، هماهنگ کرد.همانطور که گفته شد شومينهها از دههها و سدههاي گذشته بهعنوان رايجترين و درعينحال قديميترين انواع وسايل گرمايشي مورداستفاده قرار گرفتهاند که تنها با گذشت زمان متناسب با تغيير سبکهاي دکوراسيون منازل، اشکال متنوعتر و تازهتري به خود گرفتهاند، هرچند هنوز هم در انواع سبکهاي کلاسيک از شکلهاي قديميتر شومينه استقبال ميشود. بنابراين شومينهها بسته به اينکه قرار است منزل خود را با چه سبک و با چه ترکيب رنگي دکور کنيد انتخاب و اجرا ميشوند.