هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سامانه هاي گرمايشي مدارس لنگ پول

آتش سوزي در مدارس ايران سابقه اي چند ساله دارد و تا کنون منجر به مرگ ده ها دانش آموز و معلم و سوختگي بيش از 50 دانش آموز از سال 1376 تا کنون شده است.

آتش سوزي در مدرسه شهرستان شفت گيلان در بهمن 1376، مدرسه روستاي سفيلان لردگان در آبان 1383، مدرسه شهيد رحيمي درودزن فارس در آذر 1385،  خوابـگاه شبانهروزي چاه رحمان سيستان و بلوچستان در آبان 89، دبيرستان شبانه روزي دانشگاه چابهار در آبان 90، و سرانجام مدرسه دخترانه شين آباد پيرانشهر كه در آذر ماه 1391 اتفاق افتاد و منجر به فوت يک دانش آموز، و سوختگي 22 دانش آموزان ديگر شد.

آنچه که اکثر آگاهان و مسئولان آموزش و پرورش نسبت به آن توافق دارند، اين است كه استفاده از بخاري نفتي و سيستم هاي گرمايشي غير استاندارد باعث آتش سوزي مدارس كشور مي شود.

ظاهرا و بنا به اظهار وزير آموزش و پرورش تكميل سامانه گرمايشي مدارس لنگ پول و اعتبار است.

علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش اخيرا در خصوص ايجاد سامانه هاي گرمايشي کم خطر در مدارس گفته است: ما علاوه بر اختصاص 200 ميليارد تومان و ارتقاي اين سامانه هاي گرمايشي، همه مربيان مدارس را نيز در باره اصول مواجهه با حوادث آموزش داده ايم، اما براي تکميل سامانه هاي گرمايشي ايمن در مدارس کشور هنوز به 500 ميليارد تومان احتياج داريم.

براين اساس بر مسئولان و متوليان امر است كه تا تكميل سامانه هاي گرمايشي مدارس از هيچ تلاشي به خصوص در جهت تامين اعتبار  فروگذار نكنند تا بيش از اين شاهد پرپر شدن و سوختن نوگلان و نونهالان سرزمين مان نباشيم.