هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پاییزی کردن دکوراسیون منزل

ما در اينجا انواع دکورها و وسايل تزئيني بسيار مناسب را براي خانهتان معرفي کردهايم که بهراحتي خودتان ميتوانيد آنها را درست کرده و براي دکوراسيون خانهتان در فصل پائيز از آنها بهرهمند شويد.

هديههايي تزئيني براي مهمانان

هديههايي بسيار کوچک را براي تکتک مهمانان تهيهکرده و براي تزئين آن هم از روبان کاغذي استفاده کنيد و در نهايت هرکدام از آنها را روي صندلي مخصوص مهمانان قرار دهيد.

 دستمالهاي مخصوص غذا

تعدادي دستمال را که براي قرار دادن داخل بشقابهاي روي ميز ناهارخوري در نظر گرفتهايد را در ابتدا بهصورت لولهاي درآورده و سپس يک بلوط زيبا که روي آن يک مرواريد بسيار درخشان وجود داشته باشد را تهيه کرده و آن را با يک روبان مخمل زرق و برق دار دور آن ببنديد.

دکوراسيوني  فوقالعاده جذاب

انواع گلهاي آفتابگردان که به رنگهاي گوناگوني هم مي باشند را در نظر گرفته و سپس هرکدام را داخل ظرفهايي که کمي در آنها آب هست قرار داده و در نهايت ميزتان را با اين بشقابهاي زيبا تزئين کنيد.

ظرف تزئيني روي ميز ناهارخوري

از کدوتنبل براي تزئينات روي ميز ناهارخوري استفاده کنيد و براي اين کار از انواع گلهاي شناور، شمعهاي زيبا ، و يا سنگهاي زيباي رودخانه استفاده کنيد .يک ظرف را در نظر بگيريد و داخل آن را پر از دانههاي خشک و مصنوعي کنيد .

کدوتنبل  فانتزي

کدوتنبلهايي را در نظر بگيريد و حفرههايي را داخل آنها ايجاد کنيد و در نهايت يک تزئيني بسيار زيبا با حالت گرافيکي بسيار ديدني درست کنيد. ميتوانيد داخل آنها شمع روشن کنيد تا زيبايي اين کدوها را چند برابر کنيد.

دکوري براي جلوي پنجره

شمعدان هاي شيشهاي ساده ( يا گلدانهايي ) را انتخاب کرده که به شکل استوانهاي باشند و سپس دورتادور آن را با انواع کاغذهاي رنگي و نوارهاي زيبا تزئين کنيد و در نهايت آنها را در گوشه دنجي در کنار پنجره قرار دهيد و داخل آن را با انواع توتها و شاخهها و شکوفهها و برگهاي تزئيني پر کنيد.

گلداني از دانههاي قهوه

دانههاي قهوه يک وسيله بسيار مناسب براي تزئين است! براي اين کار در ابتدا يک گلدان کوچک را در نظر ميگيريم و داخل آن را پر از دانههاي قهوه ميکنيم. سپس داخل آن را پر از گلهاي رنگارنگ و زيبا ميکنيم.  سعي کنيد براي اين مدل تزئينات از ترکيب رنگهاي سفيد، سبز ، آبي يا نارنجي استفاده کنيد.

تزئينات جنگلي

درختان مينياتوري براي ايجاد يک دکوراسيون جنگلي بسيار مناسب ميباشند. ما ترکيبي از اندازههاي مختلف گلدانهاي درستشده با انواع چمنهاي مصنوعي و کاجهاي خشک را به شما پيشنهاد ميدهيم. ميتوانيد از چوب دارچين استفاده کنيد و براي چسباندن اينها به يکديگر از چسب حرارتي استفاده کنيد. بايد گفت کاجهاي سوزني يکي از بهترين گلدانهاي گياهي تزئيني ميباشد.

کدوي تزئيني سياهوسفيد

اين کدوتنبل به رنگ سفيد درآمده و بعد هم طرحهايي به رنگ مشکي روي آن کار شده است و در نهايت روي يک ظرف کيک خوري به صورتي کاملاً منحصربهفرد درآمده است.

حلقهگل براي نصب روي ديوار

فروشگاههاي صنايعدستي پر از تاج ها و حلقههاي گل هستند، اما ميتوانيد اين کار را خودتان انجام دهيد و با استفاده از انواع توتهاي خشک و شاخه و ساقه انواع گلهاي خشک و مصنوعي  و برگ حلقههاي گل بسيار زيبايي را درست کنيد.