رویدادی متفاوت در صنعت ساختمان کشور

شمار نشریه : 196

شرکت تعاوني انبوهسازان مسکن استان تهران همايش سراسري و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران را در روزهاي نهم تا دوازدهم ديماه سال جاري در هتل المپيک تهران برگزار ميکند.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، اين همايش با پشتيباني انجمن صنفي کارفرمايي انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران و با حمايت و همکاري مستقيم وزارت راه و شهرسازي، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، کانون سراسري انبوهسازان مسکن و ساختمان ايران و ساير انجمنها و سازمانهاي مرتبط تحت عنوان                                      2015 Mass Buildex برگزار ميشود.

حضور مسئولان بلندپايه کشوري از وزارت راه و شهرسازي، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، کانون سراسري انبوهسازان کشور، نمايندگان منتخب خانه ملت، استادان دانشگاه، کارشناسان و متخصصان صنعت ساختمان کشور و همچنين مديران ارشد شرکتهاي انبوهسازي، صاحبان و مديران شرکتهاي توليدي، توزيعي و خدماتي، پيمانکاران، تأمينکنندگان و تجهيز کنندگان صنعت ساختمان و مسکن کشور، به همراه نمايشگاه تخصصي 2015 Mass Buildex با هدف معرفي برندهاي فعال، منتخب و برتر در صنعت ساختوساز کشور که جديدترين تکنولوژيها و فناوريهاي نوين را در اين عرصه به نمايش ميگذارند، اين همايش را به مهمترين همايش در بخش انبوهسازي کشور تبديل خواهد کرد.

استقبال گسترده از همايش و نمايشگاه

به نقل از دبيرخانه اجرايي همايش و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران از يکم آبان ماه ثبتنام رسمي بخش نمايشگاهي «بزرگترين گردهمايي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران» آغاز شده و در اين مدت کوتاه استقبال گسترده و شايستهاي از اين همايش و نمايشگاه بهعملآمده است.

متقاضيان براي دريافت فرمهاي ثبتنام و کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از دو طريق پايگاه اينترنتي همايش به آدرسhamayeshanboohsazan.com و شماره تلفن دبيرخانه 88649083-021 اقدام نمايند.

شايانذکر است که آخرينمهلت ثبتنام نمايشگاه 15 آذر 93 ميباشد.

پيگيري، از همايش تا مجلس

رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران در گفتگويي با خبرنگار پيام ساختمان در خصوص همايش سراسري و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران گفت: اين همايش و نمايشگاه متفاوت از نمايشگاههايي است كه حتي در دورههاي گذشته برگزار شده است. امسال تصميم داريم بهطورجدي وارد قضاياي انبوهسازي و صنعت ساختمان شده و يك سري مسائل را بهصورت بيانيه مطرح كنيم تا در مراكز تصميمگيري مانند مجلس و وزارت راه و شهرسازي پيگيري شود. 

حسن محتشم افزود: تصميم داريم در اين همايش سياستهاي انبوهسازي را مورد تجزيهوتحليل قرار دهيم تا نقاط ضعف و قوت مورد نقد و بررسي قرار گيرد و در نهايت پيشنهادهاي خاص انبوهسازان را مطرح كنيم تا بهصورت مطالبه به سطح جامعه بيايد.

مهندس محتشم گفت: اين مطالبه‌‌اي دوطرفه و برد- برد است يعني از طرفي خواست برحق انبوهسازان مطرح خواهد شد و از طرف ديگر منافع مصرفكننده را در برخواهد داشت چراکه اگر ساختوساز مناسب و با كيفيت داشته باشيم و در جهت اجراي درست قوانين باشيم به سود مردم است؛ از آنطرف دولت هم بهعنوان متولي اداره جامعه كه بايد در جهت حل مشكلات مسكن قدم بردارد دغدغههايش كاهش پيدا ميكند.

محتشم با تأکيد بر اينکه امسال تصميم داريم  فعالتر از گذشته چه در سيستمهاي خدماتي و چه در مسائل صنفي نگاه پوياتري داشته باشيم،گفت: اتفاق جديدي كه به وجود بياوريم اين است كه جلسات پرباري را همزمان با همايش  داشته باشيم. با اين تفاوت كه در سه بخش انبوهسازي، لوكسسازي، مسكن مهر شاخصهايي را تعريف و با آن پروژههاي برتر را معرفي ميکنيم که اين موضوع ميتواند مبنايي براي بالا بردن كيفيت ساختوساز باشد.

رئيس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: مقالات برتر و منتخب اين همايش هم در سه حوزه «لوکس سازي انبوهسازي، انبوهسازي تهران و حوزه انبوهسازي ارزانقيمت» ارائه ميشود.