هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صادرات مصالح ساختمانی 5 برابر می شود

صادرات مصالح ساختماني که تاکنون توجه چنداني به آن نشده و در نيمه نخست امسال کمتر از يک ميليارد دلار ارزآوري براي کشور داشته، قرار است طبق اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت در آينده نزديک به پنج ميليارد دلار برسد.

به گفته نعمت زاده؛ قرار است در حوزه صادرات صنايع ساختماني منتظر تحول بزرگي باشيم و در اين راستا نيز بين دو شرکت سنگ ايراني و شرکت قطري که در زمينه مواد اوليه ساختماني فعاليت ميکند، قرارداد همکاري متقابل امضاءشده است.

به اعتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد حرکتي جهشي در صادرات بايد فکرهاي جديد داشت و براي اين قضيه بايد چندين رشته صنعتي و توليدي که از مزيتهاي بيشتري برخوردار هستند، محور فعاليت قرار گيرد. ضمن آنکه تلاشهاي خود را بايد در زمينه سرمايهگذاري تربيت نيروي انساني و بازاريابي متمرکز کنيم تا شاهد يک رشد جهشي در بخش صادرات باشيم.

افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات و سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران يکي از موارد مهمي است که به گفته نعمت زاده بهعنوان لايحه در مجلس مطرحشده و اميد است به تصويب برسد چراکه در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات به دليل کمبود سرمايه، نميتواند وظايف خود را بهخوبي انجام دهد.

بر اساس اين گزارش يک ميليارد و 800 ميليون و 792 هزار تن انواع مصالح ساختماني از جمله سنگ،گچ، سيمان، پنبه نسوز، سراميک و محصولات شيشهاي در شش ماه امسال به ارزش 612 ميليون و 351 هزار و 93 دلار صادرشده است.