مشتری مداری ستون تجارت است

شمار نشریه : 196

با توجه به نياز مبرم جامعه به مسکن و همچنين توسعه پايدار، صنعتيسازي به عنوان يک ضرورت انکار ناپذير در صنعت ساختمان مطرح شده است که چنانچه مورد توجه قرار بگيرد سه آيتم سريع سازي، مقاومسازي و ارزانسازي را در ذات خود به همراه خواهد داشت. شرکت آرمه گستر يکي از شرکتهاي فعال در صنعت ساختمان است که قدمهاي مفيدي در صنعتي سازي برداشته است. به همين مناسبت خبرنگار پيام ساختمان گفتگويي با سيد رشيد قاضي، مدير عامل اين شرکت داشته که در زير آمده است.

پيام ساختمان: در زمينه فعاليت شرکت براي مخاطبان توضيحاتي بيان کنيد.

شرکت آرمه گستر به شماره ثبت 445578 مفتخراست با هدف ارتقاي سطح تکنولوژي و بومي سازي سازه هاي دال مجوف بتن آرمه با شرايط مختلف اجرائي، فني و علمي کشور درحوزه طراحي و اجرا با بهره گيري از توان مهندسين مجرب داخل گام مهمي در بهينه سازي ساخت وساز شهري و صنعتي سازي ساختمان بردارد. همچنين آرمه گستر با ارائه مستندات و مدارک فني واجرائي موفق به اخذ تائيديه فني از مرکز تحقيقات ساختمان وزارت مسکن وشهرسازي شده است و ثمره تلاش وکوشش شرکت درجلب رضايت کارفرمايان دراين سال ها پروژه هاي موفق به اتمام رسيده در سراسر ايران است.

پيام ساختمان: چقدر توانستهايد در بازار موفق باشيد؟

شرکت قبل از ورود به بازار نمونه هاي  مشابه خارجي را مورد مطالعه قرارداده و ايرادات تکنيکي واجرايي آن را برطرف نموده است يا به اصطلاح امروزي، محصول مربوطه را بومي سازي نموده است. به عنوان مثال ابعاد،.اندازه و مواد اوليه به کار رفته و نحوه اتصالات به طورکامل اصلاح گرديد.لذا اين محصول باتوجه به رفع ايرادات و همخواني با نحوه اجراي سازه درکشور، با استقبال بسيارخوبي توسط سازندگان ومهندسان مواجه بوده است.

پيام ساختمان: آيا در توليد محصولاتتان استاندارد خاصي را رعايت ميکنيد؟

شرکت آرمه گستر ضمن اخذ تاييديه از مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ارتباط فني مناسبي با گروه سازه وخدمات تکنولوژي نوين مرکز دارد.

پيام ساختمان: برداشت شما از مشتري مداري چيست؟

مشتري مداري از ارکان وستون تجارت است. درست است که شما مي بايست با کيفيت تر توليد کنيد و سيستم شما از لحاظ فني وتکنولوژي به روزتر واجرائي تر از موارد مشابه باشد ليکن معرفي صحيح آن به مشتريان وارائه خدمات صحيح درحين پروژه به صورت مداوم شرط کافي براي تداوم حضور شما در بازار کار ميباشد.

پيام ساختمان: چه مشکلاتي در وضعيت حاضر براي ادامه کار توليد داريد؟ انتظارتان از دولت چيست؟

در مسئله توليد، مهمترين مشکل عدم ارائه تسهيلات لازم توسط منابع بانکي است. توليد کننده ها دراکثرموارد مجبور به پرداخت هزينه هاي اوليه احداث کارگاه توليدي ازمنابع شخصي هستند که اين باعث پائين آمدن روحيه سرمايه گذار وتوليد کننده  و بالارفتن ريسک سرمايه گذاري در توليد شده است. انتظارما از دولت ارائه تسهيلات مالي و بانکي لازم به توليدکننده ،توسعه شهرک هاي صنعتي وارائه بهترانرژي برق وگاز به اين شهرک ها جهت تشويق هرچه بيشترتوليدکنندگان مي باشد.

پيام ساختمان: در پايان اگر صحبت ناگفتهاي داريد، بفرماييد.

ضمن تشکر از نشريه وزين پيام ساختمان ،خواهش ما از تمامي دستگاه هاي فني مرتبط با صنعت ساختمان علي الخصوص سازمان نظام مهندسي استان ها، تشويق مهندسين به استفاده ازتکنولوژي هاي روز و ارائه سمينارها و کلاس هاي آموزشي جهت آشنايي هرچه بيشتر اين عزيزان با تکنولوژي روز مي باشد.