هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واکنش نمایندگان و کارشناسان به تصویب ماده 5 حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ قسمت‌های مشترک آپارتمان، خیابان نیست

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني 29 مهر 93 و در جريان بررسي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر با اصل ماده 5 آن موافقت کردند که بر اين اساس قسمت مشترک آپارتمان جزو حريمهاي خصوصي بهحساب نميآيد.لازم به ذکر است اين ماده با 141 رأي موافق، 45 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع به تصويب رسيد.

 

اماکن مشاعي تفاوتي با ملک شخصي ندارد

احمدرضا گلابچي، وکيل پايهيک دادگستري به پيام ساختمان گفت:اگر اين مورد بهطورکلي هم مشکل نداشته باشد بهصورت جزئي مشکل دارد و حداقل درباره راهپله، حياط و پارکينگ بيشتر آپارتمانها مردود است، زيرا اين اماکن در معرض ديد عموم نيست، مگر با تجسس؛ اين گزاره براي بسياري از پشتبامها هم يا صدق ميکند يا دستکم بهآساني  خدشهپذير نيست. اين قسمتها از اماکن مشاعي آپارتمان است و تفاوتي با ملک شخص ندارد .

 

حقوقدانان با اين مصوبه مخالف هستند

صفورا مهدوي نژاد ارشلو، وکيل پايهيک دادگستري با بيان اين مطلب که بسياري  از وکلا و حقوقدانان با اين مصوبه مخالف هستند به پيام ساختمان گفت: اين قانون مشکلات زيادي براي ساکنين ايجاد ميکند زيرا با مطرحشدن اين تبصره اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار ميگيرد حريم خصوصي نيستند.

وي افزود: ملک مشاع تفاوتي با ملک شخصي ندارد و متعلق به همه افرادي است که در آن مالکيت دارند بنابراين افراد عادي يا مأموران نميتوانند بدون مجوز قضايي وارد آنجا شوند و حتي اگر جرمي هم آنجا اتفاق بيفتد، نميتوانيم بگوييم بهصرف اينکه قابل ديده شدن است،ميتوان وارد شد. مهدوي نژاد خاطرنشان کرد: با اعمال اين مصوبات دايره حريم خصوصي افراد تنگتر مي شود .

 

بايد اين کار کاملاً ضابطهمند شود

حجتالله درويشپور، نماينده مجلس و مخالف اين طرح گفت: امربهمعروف و نهي از منکر تا جايي که سليقهاي عمل نشود خوب است، اما در جايي که مربوط به سرک کشيدن به زندگي مردم است، نبايد انجام شود.وي گفت: در مکانهاي عمومي اين کار انجام شود، ولي اينکه چگونه انجام شود و يا در آن سوءاستفاده و يا باعث درگيري نشود ،بسيار مهم است. بهعنوانمثال شايد شما از منزل خود بيرون بياييد و کسي را با ظاهر نامناسب ببينيد و بخواهيد به او تذکر دهيد، اگر اين کار را کرديد و منجر به درگيري شد، چه کسي شهادت ميدهد که درست بوده يا طرف منکر نشود که اصل قضيه چه بوده است؟اين نماينده مجلس گفت: شايد در جايي کسي از کسي کدورتي داشته و به اين وسيله بخواهد وي را تنبيه کند؛ بنابراين، بايد اين کار کاملاً ضابطهمند شود و همهچيز روشن ‌‌شود.

 

خلاف قانون و شرع است

محمدمهدي مفتح نماينده تويسرکان در اين مورد به خبرنگار ما گفت: اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار ميگيرند مانند قسمتهاي مشترک آپارتمانها، هتلها، بيمارستانها و وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست .وي افزود: بر اساس اصل 22 قانون اساسي جان و مال و مسکن افراد از تعرض مصون هستند اما تبصره ماده 5 عنوان ميکند ؛ اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار ميگيرد حريم خصوصي نيستند.

عضو کمسيون اجتماعي مجلس گفت: اين خلاف قانون و شرع است چراکه ملک مشاع تفاوتي با ملک شخصي ندارد و متعلق به همه افرادي است که در آن مالکيت دارند بنابراين افراد عادي يا مأموران نميتوانند بدون مجوز قضايي وارد آنجا شوند .

 

چطور ميخواهيد حرز را بشکنيد؟

سيد حميدرضا طباطبايي نائيني ، نماينده نائين و نايبرئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به پيام ساختمان گفت: حرمت مسکن افراد يکي از مهمات شرع است و آپارتمان هيچ فرقي با واحد مسکوني نميکند چون حرز دارد.

وي افزود: چطور ميخواهيد حرز را بشکنيد؟ حتي اگر آنطرف حرز گناهي اتفاق بيفتد نياز به مجوز قانوني دارد. بنابراين قسمتهاي مشترک آپارتمان مثل خيابان نيست و ما نميتوانيم براي مهم، اهم را در نظر نگيريم.

 

نبايد عجله کنيم

محمدرضا خباز، نماينده پيشين کاشمر در مجلس نيز گفت:در حال حاضر تعداد آپارتمانهايي که يک خانواده در آن زندگي ميکنند بيشتر شده اما آيا ما حق داريم وارد اين محيط شويم؟ درست است که ميخواهيم بعد از 34 سال قانون امربهمعروف را تصويب کنيم و همين الان هم دير شده ولي نبايد عجله کنيم و به خاطر مهم، اهم را زير سؤال ببريم. ما ميخواهيم قانون امربهمعروف را تصويب کنيم ولي نبايد از طرف ديگر گرفتاريهاي مردم را بيشتر کنيم و اتفاقي بيفتد که بعداً دودش به چشم مردم برود.

 

 بعد مهم اين مصوبه نهي از منکر است

مهرداد جوادي، کارشناس دادگستري با بيان اين مطلب که  بايد سود و زيان اين مصوبه سنجيده شود، به پيام ساختمان گفت:بعد مهم اين مصوبه در مورد نهي از منکر است. بايد در اين مصوبه مشخص شود آيا هر کسي ميتواند ناهي از منکر باشد يا اين افراد بايد جزئي از مجموعه قضايي باشند.

 وي افزود: بدون ترديد اينکه هرکسي به خودش اجازه دهد ناهي از منکر باشد و وارد مشاعات يک آپارتمان شود ميتواند مشکلات زيادي ايجاد کند. چون اگر ناهي از منکر مشخص نشود سارقان نيز ميتوانند  وارد حريم عمومي شوند و خودشان را ناهي از  منکر معرفي کنند .