نمایشگاه بستر ارتباط تولید کنندگـان و سازندگـان

شمار نشریه : 196

گروه ساختوساز: برگزاري نمايشگاههاي صنعت ساختمان ضمن اينکه ميتواند بستر مطلوبي براي معرفي توليدات و رونق کسبوکار بنگاههاي توليدي فراهم آورد، باعث افزايش کيفيت ساختوساز نيز شود. شرکت نمايشگاههاي بينالمللي نماگران پرشين يکي از شرکتهايي  است که با استفاده از کادري مجرب و کارآزموده توانسته نمايشگاههاي زيادي در کشور برگزار کند. اين شرکت با بيش از 8 سال سابقه فعاليت و با برگزاري بيش از يکصد عنوان نمايشگاه تخصصي در سطح کشور در زمينههاي مختلف، قصد دارد سه موضوع نمايشگاهي مرتبط را با عناوين هفتمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان، کاشي و سراميک، سنگ و صنايع وابسته همزمان با نمايشگاه تخصصي تأسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي همزمان با نمايشگاه تخصصي عمران، ماشينآلات راهسازي و شهرسازي را از تاريخ 19 تا 23 آبان ماه 93 در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان لرستان واقع در خرمآباد ، ميدان دانشجو برگزار نمايد. پيام ساختمان در همين رابطه به سراغ علي اردلان، مديرعامل اين شرکت (مجري برگزاري نمايشگاه) رفته و گفتگويي با وي در رابطه با چندوچون برگزاري نمايشگاه ترتيب داده که در زير آمده است:

پيام ساختمان: چه اهدافي را از برگزاري اين نمايشگاه دنبال مي کنيد؟

آنچه مسلم است يکي از اهداف عمده برگزاري نمايشگاههاي تخصصي، ارائه آخرين دستاوردهاي صنعتگران و مصرفکنندگان در يک فضاي صميمي ميباشد که در خصوص نمايشگاه جاري اين شرکت ميکوشد با فراهم آوردن بستر مناسب جهت تعامل سازنده انبوهسازان و مسکنسازان با توليدکنندگان و شرکتهاي مرتبط فني و مهندسي گامي مثبت در اين خصوص بردارد.

پيام ساختمان: آيا نمايشگاه خرمآباد از استانداردهاي لازم براي برگزاري نمايشگاه برخوردار است؟

احداث نمايشگاه بينالمللي لرستان به مرکزيت خرمآباد با همت مسئولان استاني و نمايشگاهي و  سرمايهگذاران در محلي که بدين منظور تدارک ديدهشده است، در چندين فاز طراحيشده که در حال حاضر در دو سالن استاندارد نمايشگاهي در حال فعاليت ميباشد و اميد است با رفع برخي کاستيها ، هرچه بيشتر در خدمت شرکتکنندگان محترم و مردم عزيز منطقه باشيم.

پيام ساختمان: شرايط خاصي را براي شرکتکنندگان در نظر داريد؟

کليه شرکتهاي فعال در زمينه صنعت ساختمان و صنايع وابسته و زير بخشهاي مربوطه جهت معرفي خدمات و محصولات خويش ميتوانند بدون هيچ محدوديتي در اين نمايشگاه ثبتنام نمايند.

پيام ساختمان: برگزاري اين نمايشگاه چه دستاوردي براي صنعت ساختمان دارد؟

با توجه به اينکه خرم آباد شاهراه اصلي محور مواصلاتي پايتخت به جنوب کشور محسوب ميشود، از جايگاه ويژهاي در صنعت ساختمان و همچنين راهسازي برخوردار است که روند ساختوسازهاي اخير در اين استان و بخصوص خرمآباد گواه اين مدعاست. لذا برگزاري نمايشگاه جاري ميتواند در روند رو به رشد صنعت ساختمان در اين استان نقش به سزايي ايفا نمايد.

پيام ساختمان: چه نهادهايي در برگزاري اين نمايشگاه از شما حمايت ميکنند؟

در روند برنامهريزي جهت برگزاري نمايشگاه معاونت محترم عمراني استانداري لرستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، اداره کل راه و شهرسازي استان، اداره کل نوسازي و تجهيز مدارس استان، بنياد مسکن انقلاب اسلامي لرستان، شهرداري خرمآباد، سازمان نظاممهندسي ساختمان استان، انجمن صنفي انبوهسازان مسکن و انجمن پيمانکاران عمراني استان لرستان همکاري و حمايت معنوي خود را از مجموعه شرکت نمايشگاههاي بينالمللي استان لرستان و شرکت نمايشگاههاي بينالمللي نماگران پرشين (مجري برگزاري نمايشگاه) دريغ نکردند که اميد است با تداوم همکاري اين عزيزان و مشارکت همهجانبه واحدهاي محترم شرکتکننده بتوانيم نمايشگاه موفقي را تقديم همه عزيزان نمائيم.

پيام ساختمان: در پايان اگر صحبتي داريد، بفرماييد.

از يکايک شرکتها و افرادي که به هر نحو در روند اطلاعرساني و معرفي نمايشگاه و کمک به برگزاري با اين شرکت همکاري داشتهاند بهنوبه خود تقدير و تشکر مينمايم. هدف ما برگزاري موفق با تبليغات گسترده نمايشگاه فوق خواهد بود . لازم به ذکر است؛ از حدود 20 روز مانده به شروع کار نمايشگاه تبليغات تلويزيوني گستردهاي در شبکه استاني افلاک آغاز گرديده است.