هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نـشست ديـوار

گروه ساخت و ساز: به طور كلي ساختمانهايی كه در ابعاد وسيع و تحت شرايط اصولي و فني اجرا مي شوند، نیازمند صرف وقت و هزينه هاي معين و در بعضي موارد گزاف و فراوان بوده تا جوابگوي خواسته ها باشند . مسلماً در اثر عدم توجه به نكات مختلف و اجراي غير اصولي، عمر مفيد بنا كاهش يافته و به مرور زمان در آن خرابيهايي به وجود مي آيد . عدم توجه به نكات فني و اجرايي ، گرفتاري هاي فراواني را سبب مي گردد كه در مواردي زندگي افراد را دچار اخلال كرده و خرابيهاي خطرناكي پديد مي آورد . مسلماً تعمير اين ساختمانها خالي از اشكال نبوده و در ضمن اين عمل با صرف هزينه هاي زيادي مواجه ميشود كه در برخي موارد با توجه به وضع اقتصادي افراد ، خود مشكل بزرگي خواهد بود .

نشست خفيف ستون در اثر فونداسيون 

همانگونه كه اشاره شد، نشست پي به اجراي غير اصولي بستگي كامل دارد، اما در پي هاي ساخته شده قديمي، امكان نشست پي به شكلهاي مختلف پيش مي آيد كه ذيلا به شرح آنها مي پردازيم:

1- وجود رطوبت: در سطح زير پي ها در اثر چكه كردن لوله هاي فاضلاب،آب رساني ، نفوذ از كانال و مجاري آب و يا در اثر اجراي غير اصولي كارهاي تاسيساتي اشكالاتي به وجود ميآيد كه در نتيجه خاكهاي زير پي دچار مكش آب مي شود . بنابراين در مواردي بر اثر فشار لايه ها، تورم خاك در اطراف پي صورت مي گيرد . اين حالت باعث شكستگيهاي داخلي و يا محوطه هاي اطراف و كناره پي ها مي گردد.

2 - اثر نيروهاي اضافي: چنانچه بارگذاري روي ديوارهاي قديمي انجام گیرد، نيروي فشاري بر سطح پي زياد مي شود ( مثلا يك يا دو طبقه ديگر بر روي طبقات زيرين ) و در نتيجه سبب شكستهايي در آن ميگردد كه اين نشست به دلیل نرميخاك خواهد بود  و علاوه بر نشست ديوار و باز شدن درز عمیق در سطح زير طاق، احتمال پيدايش ترك هاي مويين در قسمتهايي از ديوار نيز وجود دارد . در بعضي موارد به علت ناچيز بودن تركها مي توان از آن صرف نظر كرد و فقط با بتونه كردن سطوح آنها سطح ظاهري را اصلاح نمود.

تعمير ديوار باربر نشت كرده

باز شدن ترك حاصل از نشست ديوار در اثر رطوبت در زير پل باربر داراي اصولي مي باشد .در مطلب زیر چگونگی ترميم ترک دیوار را بررسي مي كنيم:

ملاتي كه براي اين كار استفاده مي شود اگر گچ باشد به علت رواني به مراتب بهتر از سيمان خواهد بود . معمولا سه نوع ملات براي اينگونه كارها در نظر گرفته مي شود:

الف - ساختن گچ دستي: ظرف گچ سازي تا نصف آب مي شود . گچ را مشت كرده به صورت دو دستي بر روي سطح آب طوري مي پاشيم كه دانه هاي گچ تقريبا به شكل پراكنده در آب نشست داشته باشد. عمل پاشيدن گچ را تا سطح آب طوري ادامه مي دهيم كه يك طرف آن آبدار و طرف ديگر پوشيده از گچ باشد و  بلافاصله ملات مذكور را به كار مي بريم. در این موارد گچ آبداري كه در دو طرف ديگر آماده است ورز داده شده و جهت قسمتهاي بار شده ترك به كار مي رود .

ب- ملات گچ آماده: اين گچ بعد از اندود كردن گچ و خاك و يا كاهگل براي تسطيح كردن سطوح حاصله در نماسازي داخلي به خصوص جهت ترميم و ترك گيري به كار مي رود . براي ساختن گچ آماده به ترتيب زير عمل مي شود :

1- ظرف گچ سازي بايد عاري از هرگونه گچ خشكيده و دانه هاي ماسه سيمان باشد . آن را تا نيمه آب كرده و به اندازه 2 تا 3 مشت گچ غربال شده را در سطح آب طوري مي پاشيم كه نشست آب در دانه هاي گچ انجام گيرد .

2- گچ داخل ظرف را اصطلاحا لت مي دهيم تا گچ به صورت دوغاب  درآيد. حدود يك دقيقه صبر مي كنيم بعد دوباره گچ را به هم مي زنيم . لت دادن گچ با باز گذاشتن انگشتان به حالت افقي در بين دو غاب  مذكور انجام مي شود .

3- يك تا دو دقيقه صبر مي كنيم و مجددا گچ را به هم مي زنيم . در اين حالت گچ را پنجه اي كرده و هم ميزنيم . اکنون گچ آماده كار مي باشد كه از يك طرف آن را بريده بر سطح ماله گذارده و از پايين به بالا مي كشند . خودگيري اين گچ به علت آب بيشتر و گچ كمتر، از گچ دستي كمتر است  به همين دلیل است كه مي توان سطوح يكنواخت و هموار در گچ كاري به وجود آورد .

تعمير ديوار غير باربر نشست كرده

معمولا نشست پي و متعاقب آن ديوار، به باز شدن ترك در زير سقف و پل مي انجامد كه تا چند سانتيمتر بوده و براي تعمير آن به صورت زير عمل مي كنيم :

1- سطوح ترك را كاملا باز كرده تا محل نشست گچ دستي و مصالح آجري آماده باشد

2-  به وسيله شيلنگ آب به شكل پودر در داخل ترك می پاشیم تا سطوح كاملا مرطوب شده و باعث پيوند ملات با سفت كاري شود

3- همانگونه كه گفته شد تا آنجا كه ممكن است بايستي با سرعت بنايي كرد . ملات گچ دستي را ساخته و اصطلاحا به طور شلاقي آن را در بين درز حاصله مي كوبيم تا ملات ملايم با سرعت در اعماق ترك نشست داشته باشد . لاشه آجر در ملات گچكاری گذاشته و با ته تيشه طوري بر لاشه آجر می کوبیم كه اولا آجر خرد نگردد و دوم اینکه گچ از همه طرف آن بيرون بزند . (حالت غوطه اي )