هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کویرنوردی با خنک شدن هوا

کوير نوردي

نيمه دوم سال زمان خوبي براي کوير نوردي است بهويژه پاييز بهترين فصل است چراکه ديگر از شبهاي سرد و خشک کوير در زمستان هم خبري نيست.

 

کوير مصر

سفر دو و نيم روزه به کوير مصر، اگر بخواهيد چهارشنبه حرکت کنيد جمعه برگرديد يا اگر پنجشنبه برويد و شنبه برگرديد برايتان 110 هزار تومان هزينه دارد. شما در اين سفر از جاذبههاي گردشگري کوير مصر ديدن ميکنيد. در خانههاي محلي روستاي گرمه اقامت ميکنيد و ضمن بازديد از روستاي گرمه از روستاي تاريخي و کويري بياضه با معماري خشت و گلي هم ديدن ميکنيد. همه وعدههاي صبحانه، ناهار و شام با برگزارکننده تور است و با اتوبوس« وي آي پي» عازم اين سفر خواهيد شد.

 

کوير خارتوران

سفر سهروزه به کوير خارتوران، گردش در روستاي مطبق و زيباي قلعه بالا، آشنايي با جامعه محلي و آدابورسوم منطقه، بازديد از سايت تکثير يوزپلنگ و گورخر ايراني، ديدن حياتوحش منطقه، استراحت در واحه زيباي ماجراد و بازديد از سايتهاي فرهنگي بسطام 187 هزار تومان آب ميخورد. سه وعده صبحانه، يک وعده نهار، دو وعده شام و پذيرايي ميان وعده بر عهده برگزارکننده است، همچنين شما دو شب در خانه روستايي اقامت خواهيد داشت.

 

کوير نوردي درياچه نمک

کوير نوردي دوروزه در ميان درياچه نمک، بازديد از کاروانسراي کويري، دو ساعت و نيم پيادهروي در بستر درياچه و پليگون هاي نمک تا رسيدن به جزيره سرگردان، جيپ سواري هيجانانگيز بر ريگهاي روان و درياچه نمک، يکشب اقامت کمپينگ در جزيره سرگردان درياچه نمک، پذيرايي ميان وعده و دو وعده صبحانه، يک وعده ناهار، يک وعده شام در کل 215 هزار تومان هزينه دارد.

 

کوير مرنجاب

يکي از معروفترين کويرهاي گردشگري کوير مرنجاب است. سفر دوروزه به تپههاي شن روان، کوير پررمزوراز مرنجاب، تماشاي آسمان شب و ستارگان کوير، درياچه نمک و چندضلعيهاي درياچه نمک، کاروانسراي عباسي، شترسواري، بازديد از شهر زيرزميني اويي (نوشآباد)، اقامت در کمپ، دو وعده صبحانه و يک وعده ناهار 105 هزار تومان هزينه دارد.