هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پاییز کجا می‌توان سفر کرد

گروه معماري و دکوراسيون : انتخاب سفرهاي پاييزي بيشتر سفرهاي طبيعتگردي است؛ هرچند شهرهاي تاريخي نيز طرفداران خاص خودش را دارد. کويرنوردي به دليل خنک شدن هوا و جنگل نوردي به دليل رنگآميزي برگ درختان طرفداران زيادي دارد.بهاندازه کساني که بهار را دوست دارند، هستند کساني هم که پاييز را دوست داشته باشند. آنها پاييز را براي رنگهاي زيبايي که دارد دوست دارند و ازآنجاکه هوا در اين فصل نه زياد گرم است و نه زياد سرد، فرصت مناسبي براي سفر است اما بهراستي کجا ميتوان سفر کرد که از نزديک بتوان فصل دگرگوني سال را احساس کرد؟ هرچند پاييز فصل بازگشايي مدرسهها و دانشگاههاست اما يکي از بهترين زمانهاي سال براي سفر است.در اين نوشتار چند پيشنهاد سفر ارائه ميکنيم که ميتوانيد بنا به بودجه تان آنها را انتخاب کنيد.