افزایش مقاومت شیشه با نانو ذرات نقره

شمار نشریه : 196

يک شرکت آلماني لايهنازک پلاريزه کنندهاي به بازار عرضه کرده است که با استفاده از آن ميتوان نانو ذرات نقره را به شيشه افزود. با اين کار مقاومت حرارتي شيشه افزايشيافته و همچنين شيشه در برابر تابشهاي فرابنفش و مادونقرمز مقاوم ميشود.

شرکت CODIXX اخيراً لايه پلاريزه کننده جديدي را به بازار عرضه کرده است. تا پيشازاين محصــــــولات Colorpol@ با ضخامتهاي بين 0.2 تا 0.5 ميليمتر توليد ميشد اما اين شرکت با همکاري برخي مشتريان خود، موفق به توسعه اين محصولات و کاهش ضخامت به 25 ميکرون شده است.

برخلاف ضخامت بسيار کم ، اين محصول خواص عبوري ويژهاي بين 88 تا 97 درصد دارد و نسبت کنتراست آن بالاي 1 به 1000 (در محدود طولموجهاي 1250-1650 نانومتر) است. با اين فناوري ميتوان شيشههاي سيليکات سديم را با نانو ذرات نقره تقويت کرد که با اين کار شيشهها قادر به تحمل دماي بالاتر از 400 درجه سانتيگراد خواهند بود. همچنين اين شيشههاي تقويتشده با نانو ذرات نقره نسبت به محيطهاي شيميايي خشن، تابشهاي فرابنفش و ترکيبات رنگ برنده مقاوم هستند.  با استفاده از اين فناوري ميتوان شيشههاي هوشمند را به بازار مخابرات نوري وارد کرد.