قانون نظام مهندسی بزودی اصلاح می شود

شمار نشریه : 196

عضو کميسيون عمران در مجلس درباره آخرين وضعيت اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان کشور، گفت: مراحل اصلاح قانون نظام مهندسي بزودي در کميسيون عمران مجلس به اتمام مي رسد.

عباس فلاحي بابا جان افزود: اصلاح قانون نظام مهندسي در حال حاضر به مهمترين دغدغه جامعه مهندسي کشور، مسئولان و نمايندگان مجلس تبديل شده است. چرا که کوچکترين اقدام غير کارشناسانه و عجولانه مي تواند ضربه اي بزرگ بر پيکره  صنعت ساختمان کشور وارد کند .

نماينده مردم اهروهريس در مجلس شوراي اسلامي درپاسخ به اين سوال که چه  موادي از قانون مذکور براي اصلاح در اولويت قرار دارد، خاطرنشان کرد:  به طور کلي در نظر داريم موادي که در قانون فعلي ضعيف هستند و کارايي چنداني ندارند را اصلاح کنيم . البته مواد بسياري نيز وجود دارد که از نقاط قوت قانون به شمار مي آيند که بدون تغيير خاصي به قوت خويش باقي خواهند ماند.

اين عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه کميسيون عمران در تلاش است تمامي خواسته ها و نيازهاي جامعه مهندسي کشور، پيمانکاران و کارگران را در نظر بگيرد، اضافه کرد: در حال حاضر قانون فعلي نظام مهندسي در مواردي ناقص است، بطوريکه قابليت اجرايي چنداني نيز ندارد.