رقیبی سرسخت برای کاغذ دیواری

شمار نشریه : 196

رنگ ماندگار کي آر کالر (KR Color) محصولي انحصاري و داخلي کشور است که با پوشش جديدي توليد و عرضه ميشود. اين محصول رقيبي براي کاغذديواري، سنگ، پيويسي و ديگر محصولات مشابه است. رنگ ماندگار کاملاً دوستدار محيطزيست است و از نظر استحکام و مقاومت مانند سنگ و از نظر زيبايي و تنوع طرح و رنگ مانند کاغذديواري بوده و در طرح و رنگهاي متعددي در نماي داخلي و خارجي ساختمان قابل اجراست.

از ويژگيهاي رنگ ماندگار ضدخش، ترک و تاول و در مقابل رطوبت صد درصد مقاوم بوده و مناسبترين جايگزين رنگهاي سنتي، کاغذديواري، سنگ کاشي در بدنه ديوارها و نماي ساختمان است.سرعت در اجرا با حذف مراحلي مانند سفيدکاري و سيمان ليسهاي، سنگ نماي خارجي و داخلي راهپلهها، کاشي، بدنه آشپزخانه و بازسازي سطوح درهاي فرسوده توجيه اقتصادي اين محصول است.

رضا کميجاني، مديرعامل شرکت دنياي رنگ کميجان دراينباره گفت: اين محصول نوين ساختماني ميتواند بسياري از معضلات ساختمان را برطرف کند، بهويژه در مرحله نازککاري، ميتوان در مرحله گچوخاک کردن ديوارها و سفيدکاري با استفاده از اين مصالح نوين عملاً يکي از بخشهاي نازککاري را حذف کرد تا هزينههاي ساختوساز بسيار متفاوت باشد.

وي افزود: برخلاف کساني که معتقدند ساخت ارزان امکانپذير نيست، ميتوان با کمي تدبير قيمتهاي ساخت در ساختمانسازي را کاهش داد و در کنار آن در اين عرصه با دنيا نيز رقابت کرد. در شرايطي که در ايران کارگر ارزان است و مواد اوليه و معدني هم فراوان، از طريق دو شاخص کارآفريني و خلاقيت و بهکارگيري محصولات داخلي ميتوانيم  ميزان صادرات غيرنفتي را نيز افزايش دهيم.

اين کارآفرين و فعال امور ساختماني اظهار داشت: ما با تأسيس شرکت دانشبنيان و صرف يک پروژه 10 ساله توانستيم در اين زمينه موفقيتهايي چشمگيري کسب کنيم و اگرچه کمتر ديده شديم اما توانستيم 40 نمايندگي در سطح کشور داشته باشيم و همچنان در حال گسترش کار هستيم. چنانکه در حال حاضر تمام انبوهسازان حاضر در اين نمايشگاه صنعتي سازي از اين محصول استقبال کردند و ما نيز راضي بوديم.

وي با بيان اينکه بايد اين تصور غلط را از ذهن مان دور کنيم که ايرانيها توانمندي ندارند، گفت: در حال حاضر براي هزار نفر اشتغالزايي کردهايم و چشم اندازمان اين است که ظرف 2 تا 3 سال آينده 20 تا 30 هزار شغل ايجاد کنيم، حتي به خارج از کشور هم نيرو بفرستيم تا بتوانند ارزآوري کنند. ما توانستيم رنگي تهيه کنيم که در گالوانيزه پاسخ دهد، ازنظر زيستمحيطي آلودگي کمتري داشته باشد و هزينههاي ساختمان را بعد از مرحله نازککاري 20 تا 30 درصد کاهش دهد.

کميجاني همچنين در خصوص دغدغههاي خود در اين عرصه بيان داشت: براي ثبت ملي اختراع و تائيد سازمانهايي چون استاندارد به دليل بروکراسي موجود با مشکلات زيادي مواجه شديم، حالآنکه بهراحتي توانستيم گواهينامه بينالمللي دريافت کنيم. يا در مراجعه براي دريافت وام کارخانه 28 تا 39 درصد بهره بانکي تعيين شد، اما در کشوري مثل بلژيک وام بانکي با بهره 4 درصد يا حتي بعضاً بلاعوض براي توليد ميدهند، سؤال اين است که اين چگونه حمايتي از توليد داخلي است؟.

وي ادامه داد: ما نهتنها حمايت نميشويم بلکه اصلاً ديده نميشويم و از مسئولان ميخواهيم ما را ببينند، ما ثبت اختراع و برند داريم و براي معرفي کالا اقدام کرديم، ادعا کرديم با اين محصول 40درصد از هزينههاي مسکن مهر را ميتوان کاهش داد اما متأسفانه مسئولان حتي پرسش و جوابي براي صحت ادعاهاي ما مطرح نکردند.

کميجاني گفت: حدود 20 سال تجربه در صنعت ساختمان دارم و ميتوانم بگويم يکي از مشکلات صنعتي سازي همين پيمانکاران هستند و متأسفانه بيشترين مشکلات ما رانت و ارتباطات ناصحيح است.بهعنوانمثال بعضاً مشاهده ميشود يک نوع محصول که معلوم نيست از کجا آمده از طريق يکسري رابطه با قيمت چهار تا پنج برابر در بازار عرضه ميشود درحاليکه اين محصول بعدها تبعات منفي خود را نشان ميدهد.

وي همچنين با بيان اين ادعا که حاضرم ايدهها و طرحهايم را بهصورت رايگان و در راستاي خدمت به صنعت ساختمان و محيطزيست کشور ارائه کنم، افزود: اکنون چهار نوع اختراع ديگر هم دارم اما نگرانم که چطور آنها را ارائه کنم تا به  مشکل نخورم. به نظر من مسئولان بايد نظارت بيشتري بر دستگاههاي پايينتر باشند تا زماني را که ميتوانيم صرف توسعه علم و محصولات نوآورانه مان کنيم ، با رفتوآمدهاي مکرر به ادارات هدر ندهيم.