هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فراخوان همايش بین‌المللی عمران ، معماري و توسعه اقتصاد شهري

همايش بينالمللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري ارديبهشت 94 در شيراز برگزار خواهد شد. بر اساس فراخوان همايش، علاقهمندان ميتوانند تا تاريخ 14 فروردين 94 آثار خود را به دبيرخانه همايش به نشاني الکترونيکي civiled.ir ارسال کنند .

تأثير معماري و شهرسازي در توسعه شهري و الزامات آن در افق 1404 ، ارتقاي سطح توجهات اقتصاد مهندسي در معماري و ساختمان ، ايجاد و توسعه منابع درآمدهاي پايدار براي شهرداريها ، نوع مالکيت زمين و نقش آن در توسعه شهري ،اقتصاد شهري و توسعه پايدار ، صنعت گردشگري و اقتصاد شهري و نقش معماري و شهرسازي در آن،اقتصاد و برنامهريزي مسکن ، نسبت شهر و شهروند با توسعه اقتصادي در معماري و شهرسازي، تأثير متقابل اقتصاد اسلامي و معماري و شهرسازي اسلامي از محورهاي اين همايش است .