همت دولت بعدی!

شمار نشریه : 159

علیرغم همه انتقاداتی که از دولت‌های نهم و دهم شده و می شود، این روزها شاهد به ثمر نشستن پروژه بزرگ و ملی مسکن مهر هستیم، طرحی که بسیاری از مستاجران را صاحب خانه کرد، هر چند نتوانست انتظارات دولتمردان، به ویژه مدیران دولتی صنعت ساختمان و مسکن، را آن طور که توقع داشتند برآورده نمایند اما این موضوع چیزی از ارزشمندی طرح مسکن مهر کم نمی کند.

از سویی دیگر اجرای طرح مسکن مهر سنجشی جدی و تمام عیار از میزان توانمندی فعالان صنعت ساختمان بود، شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی که طی سالهای گذشته مردانه وارد عرصه شدند، نشان دادند که با مدیریت درست و برنامه ریزی صحیح، حتی می توان در یک دولت پنج میلیون مسکن ساخت!

حال که همه اسباب و ابزار جمع و آماده است، فرصت مناسبی است تا دولت بعدی، تمام اهتمام خود را مصروف این کند تا با استفاده از روش‌های علمی جامعه شناسی و مردم شناسی، بر مشکل بزرگ و لاینحل «تجمیع» در بافت های فرسوده فائق آید و با احیا و نوسازی این حجم وسیع، نه دغدغه که خطر قریب الوقوع را از جان ملت دور کند.