هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ثبت اثر تاریخی تپه کبود وال در فهرست آثار ملی

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان گلستان گفت: اثر مهم و تاريخي فرهنگي «تپه کبود وال» در فهرست آثار ملي غيرمنقول ثبت شد.

قربان عباسي با اعلام اين خبر افزود: در جلسه کميته ثبت حريم آثار ملّي غيرمنقول، تپه کبود وال در استان گلستان با شماره 31135 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيد.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان گلستان تصريح کرد: تپه کبود وال به طول 150 متر و عرض 100 متر به شکل بيضي و در جهت شمالي -جنوبي کشيده شده  و ارتفاع تپه در بلندترين نقطه 25 متر از سطح زمينهاي اطراف بلندتر است. البته ارتفاع تپه در قسمتهايي که ماشينآلات راهسازي اقدام به تخريب آن کردهاند حدود 8 متر است. عمليات راهسازي صورت گرفته در عرصه اين تپه باعث به وجود آمدن جادهاي به عرض 8 متر در مرکز تپه شده که در جهت شرقي - غربي کشيده شده و اثر را به دو قسمت شمالي جنوبي تقسيم کرده است.

وي خاطرنشان کرد: اين اثر در دامنه جنوبي ارتفاعات البرز و در حدفاصل رودخانه زرين گل و کبود وال قرارگرفته و وجود همين منابع آبي و جنگلها و منابع طبيعي غني ميتواند دليل استقرار انسانها در دوران گذشته در اين مکان باشد.

عباسي اذعان داشت: تاکنون 649 اثر تاريخي فرهنگي در استان گلستان به ثبت آثار ملي کشور رسيده است.