ورود اجباری صنعتــی سازی در حوزه مسکــن

شمار نشریه : 196

عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه صنعتي سازي در بخش مسکن براي کشور يک الزام است، گفت: ساخت مسکن با اصول صنعتي سازي در روند تهيه مسکن هم به لحاظ مالي و هم زماني هزينه ها را  بسيار کاهش مي دهد.

حامد  قادرمرزي افزود: دولت در طرح جامع مسکن نگاه ويژه اي به بحث صنعتي سازي دارد و اگر برنامه هاي اعلام شده در قالب طرح جامع مسکن براي ساخت مسکن هاي حمايتي و اجتماعي اجرا شود، با توجه به افزايش حجم ساخت وسازها براي تسريع در ساخت و تحويل اين واحدها، ناچار به استفاده از صنعتي سازي در حوزه مسکن هستيم.

نماينده مردم قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه صنعتي سازي اشتغال زايي مولد و پايداري را به دنبال دارد، افزود: با وجود چنين مزايايي هنوزنتوانسته ايم به چشم اندازهاي تعريف شده در خصوص صنعتي سازي دست پيدا کنيم.وي ادامه داد: با وجود مزاياي بسيار صنعتي سازي از نظر کاهش هزينه ها و زمان ساخت مسکن متاسفانه دستگاه هايي مانند صدا و سيما، رسانه ها، سازمان هاي نظام مهندسي، مجموعه وزاررت راه و شهرسازي،  شهرداري ها و دهياري ها، بنيادمسکن و ساير نهادهاي ذيربط، تاکنون اقدام جدي در خصوص ترويج فرهنگ صنعتي سازي انجام نداده اند.