هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ورود اجباری صنعتــی سازی در حوزه مسکــن

عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه صنعتي سازي در بخش مسکن براي کشور يک الزام است، گفت: ساخت مسکن با اصول صنعتي سازي در روند تهيه مسکن هم به لحاظ مالي و هم زماني هزينه ها را  بسيار کاهش مي دهد.

حامد  قادرمرزي افزود: دولت در طرح جامع مسکن نگاه ويژه اي به بحث صنعتي سازي دارد و اگر برنامه هاي اعلام شده در قالب طرح جامع مسکن براي ساخت مسکن هاي حمايتي و اجتماعي اجرا شود، با توجه به افزايش حجم ساخت وسازها براي تسريع در ساخت و تحويل اين واحدها، ناچار به استفاده از صنعتي سازي در حوزه مسکن هستيم.

نماينده مردم قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه صنعتي سازي اشتغال زايي مولد و پايداري را به دنبال دارد، افزود: با وجود چنين مزايايي هنوزنتوانسته ايم به چشم اندازهاي تعريف شده در خصوص صنعتي سازي دست پيدا کنيم.وي ادامه داد: با وجود مزاياي بسيار صنعتي سازي از نظر کاهش هزينه ها و زمان ساخت مسکن متاسفانه دستگاه هايي مانند صدا و سيما، رسانه ها، سازمان هاي نظام مهندسي، مجموعه وزاررت راه و شهرسازي،  شهرداري ها و دهياري ها، بنيادمسکن و ساير نهادهاي ذيربط، تاکنون اقدام جدي در خصوص ترويج فرهنگ صنعتي سازي انجام نداده اند.