تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ناکافی است

شمار نشریه : 196

عضو کميسيون عمران مجلس با مثبت ارزيابي کردن افزايش تسهيلات نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده، گفت: اعطاي وام 50 ميليون توماني به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده تحريک بازار مسکن را به دنبال خواهد داشت واز سوي ديگر نشان دهنده عزم جدي دولت براي حل معضل اين بافت ها و کمک به عدالت شهري است.

محمد دامادي افزود: به طور کلي افزايش تسهيلات در بخش هاي مختلف مسکن به منظور رونق بخشي و تحريک بازار صورت مي گيرد. چرا که در حال حاضر بازار مسکن با مشکل رکود تورمي دست به گريبان است.

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اصل افزايش تسهيلات نوسازي بافت هاي فرسوده مثبت است اما کافي نيست، توضيح داد: در حال حاضر به دليل گراني موجود در بخش مسکن، ارائه  تسهيلات بايد با در نظر گرفتن نياز مردم باشد تا موثر واقع شود . به عنوان مثال هم اکنون وام 50 ميليون توماني  مذکور براي  کلان شهرها پاسخگو نيست .

وي ادامه داد:  وام 50 ميليون توماني نوسازي و بهسازي بافت فرسوده  شايد براي برخي شهرها کارآمد باشد اما براي کلان شهرها توجيه درستي ندارد.

  نماينده مردم ساري همچنين  درباره آزاد شدن خريد و فروش مسکن مهر، گفت: آزاد شدن خريد و فروش مسکن مهر باعث شده تا بسياري از دلالان مجبور شوند  از فعاليت هاي سوداگرانه فاصله بگيرند . چرا که تا قبل از آزاد شدن خريد وفروش مسکن مهر بسياري از اين دلالان با رواج اين شايعه که مسکن مهر خريد و فروش نمي شوند بسياري از اين واحدهاي مسکوني  با قيمت هاي بسيار ناچيز  از صاحبان آنها که جزو اقشار آسيب پذير جامعه نيز هستند خريداري کردند و به قيمت هاي بسيار بالايي به فروش رسانده اند .

 وي اضافه کرد: اما هم اکنون با توجه به اينکه قرار است طرح مسکن مهر ادامه نيابد  ديگر امکان دلالي به آن شکل وجود نخواهد داشت.