هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کسی رغبت به دریافت تسهیـلات بانکی ندارد

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين مطلب که سياست دولت با سياست  بانک ها در کشور متفاوت است،گفت: هيچ همخواني بين سياست هاي دولت و بانک ديده نمي  شود.

  ابراهيم آقامحمدي افزود: يک سياست متوازن در بحث اقتصاد ما وجود ندارد و از نظر اقتصادي در حالت رکود به سر ميبريم اما دولت تورم را تا حدودي مهار کرده است. نماينده خرم آباد اظهار کرد: بانکها با بالا بردن بهره بانکي باعث شدهاند کمتر کسي رغبت به دريافت تسهيلات بانکي داشته باشد.بنابراين دولت بايد تدبيري بينديشد؛ چراکه سياست بانکي با سياست دولت همخواني ندارد.وي تصريح کرد: فعاليت بانکها نبايد منجر به تشديد تورم شود بلکه بايد گرهي از مشکلات اقتصادي کشوربگشايد.