بازارها در انتظار

شمار نشریه : 159


فعالان اقتصادي به نتايج انتخابات رياست جمهوري چشم دوخته اند تا ببینند چه كسي سكان هدایت نهاد اجرايي كشور را در دست می‌گیرد. اين نقطه چنان براي آنان مهم است كه بسياري از بازارها در انتظار روشن شدن پاسخ اين پرسش مهم، از سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاري كلان خودداري می‌کنند. يكي از اين رکودها غير از بازار مسكن، رکود بازار فلزات پايه مانند فولاد است. فلزات رنگي مانند مس نيز كه حتي در زمستان گذشته در رونق معاملات ركورد می‌زدند، اكنون با كاهش تقاضا مواجه شده اند. اگر واقع‌بینانه بنگريم، خواهيم ديد که بازار بيش از هر زمان نیاز به تأمین مالي را احساس می‌کند و شايد به همين دلايل است كه حتي تحولات جهاني مانند كاهش بهاي طلا،تحولي آنچنانی در بازار داخلي كشور ايجاد نمی‌کند. طبعاً براي رونق بازار همه راه‌ها بايد به حمايت از توليد و افزايش ميزان آن ختم شود اما اين مهم كه اساسی‌ترین مؤلفه در رونق اقتصاد هركشوراست خود نیازمند تأمین مالي است كه می‌تواند با تصميمات دولت آتي به ويژه در بخش‌های راهبردي مانند گسترش روابط بین‌الملل تحقق یابد. بی‌شک نقدينگي كلان بايد ساماندهي شود تا از مدار سرگردان سوداگري بيجا خارج‌شده و به سرمایه‌ای براي توليد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و در نهايت ارزآوري منجر شده و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد.