هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دو فنـاوري جـديـد مديريت مصرف انرژي در ساختمان

همزمان با برگزاري نمايشگاه تاسيسات سرمايشي و گرمايشي از دو محصول مديريت انرژي در ساختمان رونمايي شد.

مدير فني شرکت توليد کننده اين محصولات گفت : شير ترموستاتيک رادياتور از فناوري هاي نوين است که در صورت استفاده به جاي شير رادياتور قديمي ؛ 20 درصد در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد .

شهرام عليزاده با بيان اينکه فناوري اين محصول از شرکت ايتاليايي جذب شده است ، گفت : شير ترموستاتيک علاوه بر اينکه رادياتور را باز و بسته کند ، مي تواند دماي محيط را از 8 تا 28 درجه سانتيگراد هم مديريت و کنترل کند.

وي افزود : اگر دماي محيط به نقطه دلخواه رسيد ، شير ترموستاتيک به جريان آب رادياتور را متوقف مي کند و با کاهش دما دوباره آب رادياتور به جريان مي افتد.

مدير فني شرکت توليد کننده اين محصولات همچنين دستگاه انرژي سنج را از ديگر فناوري هاي جديد براي مديريت انرژي در تاسيسات و ساختمان ها معرفي کرد و گفت : اين دستگاه بيشتر در ساختمان هاي بلند مرتبه در طبقات و واحد ها نصب مي شود و اپراتور در موتورخانه مرکزي مي تواند ميزان مصرف انرژي در هر واحد را نظارت و مديريت کند.

عليزاده گفت : دستگاه انرژي سنج به دليل برخي محدوديت ها تاکنون در داخل توليد نشده و با همکاري شرکت ايتاليايي زمينه انتقال فناوري و توليد داخل آن فراهم شده است.