هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چراغاني شهر در بحران برق!

وقتي در خيابان هاي شهر راه مي روي صدها لامپ و ريسه در ميدان ها و خيابان ها مي بيني که به شکل هاي مختلف تزيين شده و نورافشاني مي کند. اين موضوع زماني حيرت آور مي شود که در اوج افزايش حساسيت ها در مورد مصرف انرژي و هشدار مسئولان به صرفه جويي و بهينه سازي مصرف، چراغ هاي روشن در ميدان هاي شهر با هر مناسبتي به اين حساسيت ها چشمک مي زند.

اين مناسبت ها هرکدام بهانه اي است براي آنکه شهرداري ها و يا ساير مديران نهادها حتي خود شرکت برق، ميدان ها و خيابان هاي اصلي شهر را با چراغ هاي رنگي منور کنند، اين در حالي است که با اين کار نه تنها به منابع مالي شهر آسيب مي رسانند، بلکه تبديل به الگويي پر ايراد براي براي شهروندان در عدم مصرف صحيح انرژي مي شوند.

تابستاني که پشت سر گذاشتيم، با خاموشي هاي پراکنده در تهران و بسياري از استان هاي کشور روبه رو بوديم،  با آغاز سردي هوا نيز با روشن کردن دستگاه هاي گرمايشي و بالا بردن درجه حرارت وسايل گرماساز مواجه خواهيم شد، در عين حال شاهد تلاش شرکت هاي توزيع برق براي ارائه مشوق هايي جهت همکاري مردم و مديريت مصرف برق در مصارف خانگي، سازمان ها، ادارات، کارخانه ها و کارگاه هاي مشاغل مختلف هستيم، حال آنکه با شروع هر نوع مناسبتي، شهروندان نظاره گر اتلاف انرژي آن هم در زمان پيک مصرف برق سطح شهرها هستند.

شركت توانير در سال 90 در راستاي پياده سازي طرح هدفمندي يارانه ها و رعايت اصلاح الگوي مصرف، استفاده از ريسه هاي چراغاني را در سازمان هاي مختلف ممنوع كرد و از مسئولان سازمان هاي مختلف خواسته شد تا در راستاي توسعه فرهنگ مصرف بهينه برق، از چراغاني کردن محيط ادارات با استفاده از ريسه ها خودداري كنند، اما چقدر اين اقدام عملي شد.

توصيه به استفاده از لامپهاي كم مصرف در چراغاني معابر، مدت هاست از سوي برخي کارشناسان و مسئولان مطرح است و از مردم خواسته مي شود که در چراغاني معابر فقط از لامپ هاي كم مصرف يك وات استفاده كنند.برخي گزارش ها حاکي است، در بسياري از شهرها و محله ها در مناسبت هاي مختلف در سطح شهر جشن ها و عزاداري هايي برگزار مي شود که حتي مردم نصب انشعاب برق و ريسه کشي و چراغاني را با سيم کشي بدون مجوز از خطوط برق شهري انجام مي دهند.

از طرف ديگر برخي ادارات، نهادها و شهرداري ها در جشن ها و اعياد فعاليت بيشتري دارند و چراغاني و نورپردازي هاي مختلفي انجام مي دهند و اين انرژي که براي به دست آوردن آن زمان و هزينه زيادي صرف ميشود ، در يک چشم بر هم زدن و گاهي اوقات به شکلي غير مفيد مصرف شده و از بين ميرود.چنانکه به گفته مسئولان؛ بخش هاي خانگي و تجاري 4 برابر استاندارد جهاني برق مصرف ميکنند و در حالي که ايران کمتراز 1درصد جمعيت دنيا را  دارد 2 درصد از کل انرژي دنيا را به خود اختصاص مي دهد! يعني در کشور 14.7درصد بيشتر از ژاپن و3.5 برابر بيشتر از ترکيه، 4برابر عربستان و 3.18 درصد برابر از ونزوئلا برق مصرف مي کنيم.

همچنين آمارها مي گويند: ميزان سرانه مصرف برق در جهان بين 1000 900 کيلو وات ساعت در سال و سرانه مصرف برق در ايران 2900 کيلو وات ساعت در سال است که نشان مي دهد مصرف برق در ايران 3 برابر مصرف برق در دنياست.

ابتداي سال جاري بانک جهاني گزارشي در مورد اصلاح يارانه هاي انرژي در 20 کشور جهان از جمله ايران منتشر کرد. در اين گزارش تامين افزايش تقاضا براي برق چالش بزرگ کشورمان در بخش انرژي عنوان شده است، که از ميزان رشد توليد ناخالص داخلي پيشي گرفته است. اين گزارش تاکيد مي کند: مصرف برق در طول زمان به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به نقطه اي رسيده که ميزان مصرف سرانه برق در کشور سه برابر ميزان متوسط مصرف جهاني است.

واقعيت اين است که مفهوم صرفه جويي علاوه بر اهميت آن در حوزه اقتصاد شخصي، در حوزه اقتصاد عمومي نيز بسيار جدي و معني دار است. روشن کردن ده ها لامپ، با توجه به هزينه بالاي نيروگاه ها و ساير ابزار و وسايل چندين دلار براي دولت هزينه دارد، بنابراين اين نوع مصرف اسراف است و موجب ضرر به سرمايههاي ملي کشور نيز ميشود. ضمن آنکه صرفه جويي به معناي مصرف چيزي به شکل درست و مناسب آن است، اين مسئله براي ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه در اقتصاد کشور بسيار مهم، تاثيرگذار و سرنوشت ساز خواهد بود.

منابع و ذخاير هر کشور، جزو ثروت هاي آن کشور به شمار ميآيد، به اين معني که اگر کشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي تفاوت باشد، در واقع نسبت به داراييها و ثروتش بي تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي کشوري که مصرفگرايي در آن توجيه و تبليغ ميشود، نميتواند براي رشد کشور و توسعه زيرساختهاي اقتصادي آن هزينه شود و اين درآمدها نيز خواه، ناخواه با مصرف بيرويه و غيراصولي در سطح کشور  به هدر خواهد رفت.