هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آزاد سازی مسکن مهر کمک به اقشار کم درآمد نیست

سيد بهلول حسيني در گفت وگو با خبرنگار  پيام ساختمان در مورد آخرين وضعيت مسکن مهر گفت: برخي زياده روي ها در اجراي طرح مسکن مهر اين طرح را به انحراف کشاند که در اين زمينه انتقاداتي به آن وارد است.

عضو کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: اينکه گفته مي شود برخي از پروژه هاي مسکن مهر تاسيسات زيربنايي لازم را ندارد و انتقاداتي در اين خصوص وجود دارد که به سياست گذاري هاي نادرست برخي مسئولان مربوط مي شود و رويکردها بايد اصلاح شود.

حسيني ادامه داد: هدف اصلي اجراي طرح مسکن مهر خانه دار کردن اقشار ضعيف جامعه است که بايد مراقب بود آزاد کردن خريد و فروش و معاملات واحدهاي مسکن مهر ما را از اين هدف دور نکند.

وي يادآورشد: يکي از ايرادات و اشکالاتي که به طرح مسکن مهر وارد است، آزاد شدن خريد و فروش اين خانه هاست چرا که اين خانه ها حق کساني است که توان ساخت و خريد مسکن ندارند.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت وظيفه دارد مسکن حداقلي را براي تامين نياز مردم فراهم کند، گفت: در صورت تامين مسکن حداقلي و خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه قيمت جلوي افزايش و گراني ها گرفته و حتي زمينه لازم براي تحقق سياستهاي افزايش جمعيت و ازدواج جوانان فراهم مي شود.