هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استمرار روند کاهشی بازار مصالح

بازار مصالح ساختماني ازجمله بازارهايي است که بيشتر متأثر از عوامل  داخلي مانند رکود ساختوساز، کاهش عمليات ساختماني در فصول سرد سال و ... است اما هنگاميکه صحبت از صادرات مصالح ميشود ، مسائلي مانند تحريمهاي بينالمللي و نبود امنيت در همسايگان کشورمان در افزايش يا کاهش قيمت مصالح ساختماني مؤثر است . اين بازار همواره پر نوسان بوده و قيمت محصولات ساختماني گاه در طول يک هفته چندين بار تغيير ميکند.

پيام ساختمان بر آن است در هر شماره از نشريه به بررسي بازار مصالح ساختماني و قيمتهاي روز اين محصولات بپردازد تا دستاندرکاران صنعت ساختوساز و مخاطبان نشريه با اطلاع از وضعيت قيمتها،  انتخابي مطمئن و مناسب داشته باشند. در اين شماره از نشريه، بازار مصالح ساختماني را در نيمه دوم مهرماه موردبررسي قرار داده و آخرين قيمت محصولات را از توليدکنندگان  و فروشندگان جويا شدهايم:

يکي از موضوعاتي که باعث شده تا استفاده از پوکههاي معدني جايگزين مصالح شن و ماسه شود، قيمت نسبتاً مناسب آن و کاربرد بالاي آن در توليد بتن و سيمان سبک است بهگونهاي که در برخي نمونههاي پوکههاي موجود در بازار شاهد تفاوت ناچيز کمتر از 2هزارتوماني در هر تن در مقايسه با شن و ماسه هستيم. قيمت پوکههاي معدني متناسب با اندازه بندي پوکهها متفاوت بوده و از حداقل 11هزار تومان در هر تن شروعشده و تا حدود 28هزار تومان در نوسان است.بهعنوانمثال قيمت پوکه ماسهاي با توجه به کيفيت آن از 11هزار تومان شروعشده و تا 14هزار تومان نيز ميرسد يا در پوکه فندقي اين محدوده قيمت بين 16 تا 19هزار تومان در نوسان است. بيشترين قيمت پوکههاي معدني مربوط به پوکههاي نخودي و پوکههاي عدسي است بهگونهاي که قيمت هر تن پوکه نخودي 28هزار تومان و پوکه عدسي حدود 25هزار تومان برآورد شده است. اختلاف ناچيز قيمت پوکه معدني با شن و ماسه يکي از عوامل اصلي در جايگزيني اين محصول با شن و ماسه است زيرا وقتي هر تن پوکه معدني نخودي 28هزار و هر تن شن و ماسه حدود 25هزار تومان قيمت دارد بنابراين طبيعي است که ترجيح سازنده به استفاده از پوکه باشد.

اين محصول نسبت به سال گذشته  ثبات قيمت داشته و تاکنون به علت عدم افزايش تقاضا، افزايش قيمتي نداشته است. در حال حاضر هر کيسه پودر سنگ ساوه (40 کيلويي ) در بازار هزار و 450تومان است که به نسبت کارآيي که دارد رقم قابلتوجهي به نظر  نميرسد . همچنين پودر سنگ ساوه (30 کيلويي ) هزار و 260تومان و پودر سنگ ساوه فلهاي هر تن هفده هزار و 500تومان عرضه ميشود.

در حال حاضر هر عدد بلوک 15×20×40 (8کيلو)(2.5 سانت)  850 تومان و هر عدد بلوک 20×20×40 (9 کيلو)(2.5 سانت) 950تومان معامله ميشود که نسبت به ماههاي قبل اندکي افزايش قيمت داشته و دليل آن  را ميتوان  در افزايش قيمت انرژي دانست .در حال حاضر يک عددبلوک بلوک 20×20×40 (9 کيلو)(2.5 سانت) که گران ترين محصول بلوک سبک مي شود . در حالت کلي هر چه تراکم و ابعاد بلوک بزرگتر باشد قيمت بالاتر اما کيفيت پايين تر  دارد .

در حال حاضر هر عدد بلوک ديواري توخالي ته پر( سه جداره) 2هزار و 550تومان  و بلوک ديواري توخالي ته پر (نيمه ) هزار و 125 تومان در بازار عرضه ميشود که نسبت به سال 92 با رشد قيمت بسيار اندکي روبهرو بوده است زيرا متقاضي براي اين محصولات مانند سال 92 وجود نداشته است . ديگر از اين بلوک ها ي سبک در بازار به شرح زير عرضه مي شود. بلوک سبک ارتفاع 30 سانتي  هر عدد 1200 تومان ، بلوک 25 سانتي 1100تومان  و انواع بلوک سيماني نيز به قيمت هر عدد بالاي 1000تومان قيمت دارد که سال قبل قيمت آن پايين تر از 900 تومان بوده است .همچنين هر عدد بلوک با ارتفاع 35 سانتي متر 2هزار تومان و 45 سانتيمتري 2100 تومان عرضه ميشود. البته بلوک سبک به ارتفاع 15 سانتي نيز 850 تومان قيمت دارد.

آهک به دليل کاهش تقاضا قيمت نسبتاً ثابتي  نسبت به سال 92 دارد. در حال حاضر هر تن آهک فرآوري نشده کلوخ 70هزار تومان و هر تن آهک هيدراته (صنعتي) 85 هزار تومان معامله ميشود. سيمان پرتلند يکي از مهم ترين محصولات ساخته شده از سنگ آهک است که در بسياري از برنامه هاي کاربردي ساخت و ساز ضروري است. هنگامي که سيمان پرتلند در عرضه بسيار کم باشد ، قيمت آن به طور چشمگيري افزايش مي يابد در اين صورت  مصرف کنندگان به دنبال جايگزين هستند.

مصالح و تجهيزات بهداشتي در سال 93 رشد اندکي  نسبت به سال 92 داشته است . در حال حاضر يک عدد  شير الکترونيکي بالاي 500هزار تومان و يک عدد شير فشاري زماني قابل تنظيم 106هزار تومان است. البته در بازار ميتوان شيرآلاتي را يافت که به نسبت قيمتشان کيفيت خوبي نيز دارند. همچنين قيمت شير مکانيکي 20هزار تومان است که نسبت به قيمتش کيفيت متعارفي دارد. شير کاسهاي تکدسته بيمارستاني نيز 15 هزار تومان قيمت دارد .

در حال حاضر قيمت يک توالت تکي ياقوت (5/2×2)بدون شيلنگ 19 هزار و 900 تومان است که نسبت به سال قبل با رشد 3 هزارتوماني روبهرو شده است .  يک شيلنگ استاندارد دستشويي نيز 19هزار و 900 تومان قيمت دارد .قيمت آبشويه خزر نيز در بازار 65 هزار تومان و زيرآب کروم ، برند مرواريد بالاي 19 هزار تومان است.

قيمت علم دوش نيز در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد اندکي روبهرو بوده که چندان قابلتوجه نيست. در حال حاضر هر عدد علم دوش يونيکا لاوان پنجحالته 68 هزار تومان قيمت دارد که سال پيش 60 هزار تومان معامله ميشد .

ظرفشويي به دليل کيفيت و ساختار قيمتهاي متفاوتي نيز دارد. در حال حاضر ظرفشويي شيلنگ دار هيوا، 297 هزار تومان و ظرفشويي برند کژال 219 هزار تومان عرضه ميشود.

در حال حاضر هر گالن رنگ برند الماس براي نما 61هزار تومان است که به نسبت محصولات کاربردي براي نما از  قيمت متعارفتري برخوردار است . ضدزنگ نيز در حال حاضر در بازار با قيمت 22 هزار تومان در هر گالن معامله ميشود شايانذکر است بسياري از توليدات داخلي اين محصولات علاوه بر کشورهاي همسايه به  کشورهايي مانند کشورهاي آسياي ميانه٬ افريقا و...صادر ميشود . در حال حاضرهرگالن تينر از 14هزار و 200تا 36 هزار و 300تومان قيمت دارد .

نسل لامپهاي حبابي در حال انقراض است و نسل جديد يعني لامپهاي کممصرف توانسته بازار خوبي براي خود باز کند . ايران نيز توانسته است با استفاده از توليدات خود در اين زمينه حرفهايي براي گفتن داشته باشد. لامپهاي کممصرف به دو صورت آفتابي و مهتابي به بازار ارائه ميشود در حال حاضر لامپ کممصرف پيچي 105 وات که هم نور و انرژي بهتري نسبت به لامپهاي قديمي دارد و هم در مصرف انرژي بسيار مؤثر است حدود 41 هزار تومان و لامپ کممصرف لوتوس 200 وات 83 هزار تومان قيمت دارد که به نسبت کيفيتش داراي قيمت متعارفي است . لامپ پيچي 9 وات نيز با قيمت  6هزار و 700  تومان به فروش ميرسد.

اين نوع پرده به دليل ساختار ساده ، راحت و طرحهاي گوناگون توانسته بازار خوبي داشته باشد. در حال حاضر هر مترمربع پردهکرکره 16 ميليمتري 55 هزار تومان و پرده زيرا طرح پليسه درشت که عموماً وارداتي ميباشد 99هزار تومان است. البته در  چند سال اخير توليدکنندگان ايراني توانستهاند بازار خوبي در بين کشورهاي همسايه داشته باشند.در حال حاضر گرانترين پرده موجود در بازار ، پردهکرکره 35 ميليمتري چوب طبيعي بامبو است که هر مترمربع آن بالاي 120هزار تومان قيمت دارد. پرده کرکره چـوبي آنتـيک 50 ميليمتري نيز 13هزار تومان عرضه مي شود که به نسبت طراحي زيبا و با کيفيت آن قيمت متعارفي دارد.