هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

روش های مر اقبت از تشک

چگونه ميتوان يک تشک خوابسنگين را از ميکروبها و برخي از آسيبها حفظ کرد؟ اهميت يافتن پاسخ اين سؤال با توجه به رشد قيمتها در بازار دوچندان شده است. ما به شما روشهاي مراقبت از تشک را ياد ميدهيم:

*تشک را بهطور منظم جاروبرقي بزنيد. اين کار موجب ميشود گردوخاکي که در فوم و لابهلاي فنرها رفته است، خارج شود.

* جارو زدن از ايجاد آلرژي جلوگيري ميکند و از غبار، سلولهاي مرده پوست و هرگونه ذره و آلودگي و باگ که در تشک رخنه کرده است شما را خلاص ميکند. البته دقت کنيد براي جارو کشيدن تشک بايد سري مخصوصي استفاده کرده و از سري جاروبرقي که با آن فرش، پرده يا سراميکها را جارو ميکشيد استفاده نکنيد.

* اگر تشک شما يک نفره است، براي جلوگيري از ساييدگي و پارگي هرچند وقت يکبار آن را 180 درجه بچرخانيد و در ضمن آن را سروته کنيد.

*اگر تشک دونفره است هم با وارد آوردن ضربههاي آرام ميتوانيد به حفظ فرم آن کمک کنيد. البته سر و ته و چرخاندن تشکهاي دونفره نيز مقدور است، اما بهتر است اين کار را بهتنهايي انجام ندهيد. زيرا تشکهاي دونفره بسيار سنگين هستند.

*سعي کنيد تشک را با دقت و لحاظ کردن برخي از نکات جابهجا کنيد. مثلاً براي جابهجا کردن تشک بهتر است از پتو استفاده کنيد و هرگز آن را روي زمين نکشيد يا هل ندهيد.

*بهتر است از محافظ تشک يا کاور استفاده کنيد. زيرا استفاده از اين محافظها که معمولاً ضد آب هستند از لک شدن آن جلوگيري و به حفظ شکل آن کمک ميکند. ميتوانيد با شستوشوي کاور يا محافظ خيال خود را بابت تميزي تشک تا حدودي راحت کنيد. البته استفاده از کاور مانع ورود گردوخاک و ...  به بافت تشک ميشود.

* هرگز اجازه ندهيد بچهها با پريدن روي تشک از آن بهعنوان توري آکروبات استفاده کنند. اين کار موجب ميشود فنر يا فوم تشک از بين برود يا دچار ايراد شود.ضمن اينکه به دليل خاصيت فنري تشک ممکن است اين جستوخيز کودکانه روي تشک باعث بروز صدماتي به کودکان شود.

*هنگاميکه تشک را جابهجا ميکنيد مواظب باشيد رويه يا کاور تشک پاره نشود. زيرا ممکن است فوم يا فنرها از محل پارگي بيرون بزنند. در ضمن پارگي کاور يا غشاء، رويي تشک چهره ناخوشايندي به تشک ميدهد.

*حتماً تشک متناسب با سايز تخت خواب خود خريداري کنيد. خريد يک تشک با عرض 160 براي يکتخت با عرض 180 کاري غيرمنطقي است. اما مشاهدهشده که برخي از خريداران اين اقدام را انجام ميدهند. خريد يک تشک با اندازه غيراستاندارد موجب ميشود که تشک روي سطح تخت حرکت کرده و محافظ ساييده شود.

* در زمان حمل تشک خوشخواب بهتر است تشک خوشخواب خود را در وضعيت مسطح قرار دهيد در غير اين صورت حتماً تشک را بهجايي تکيه دهيد.

*هر از چند گاهي تشک را بدون کاور و محافظ در معرض نور آفتاب قرار دهيد. اين کار موجب ميشود تشک شما ميکروبزدايي شود.

*در صورت ريختن مايعات روي تشک حتماً محل موردنظر را با دستمال مرطوب تميز کرده و تشک را با سشوار خشک کنيد. خيس و مرطوب ماندن تشک نهتنها بهسلامت آن آسيب ميزند، بلکه موجب ميشود تشک بوي نم بگيرد.

*از زيپ و دکمههاي روي تشک و کاور محافظت کنيد و در صورت بروز ايراد براي اين قسمتها بهسرعت براي رفع عيب يا تعويض زيپ اقدام کنيد. زيرا شما را براي تعويض کاور و محافظ يا شستوشوي آن دچار دردسر ميکند.

* سعي کنيد خوشبوکنندههاي شيميايي را زياد روي تشک نزنيد. زيرا ممکن است به تشک شما آسيب بزند. در ضمن برخي از اين خوشبوکنندهها ممکن است موجب بروز برخي از حساسيتها براي شما شوند. زيرا در تماس مستقيم با بدن شما قرار ميگيرند.