هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکـوراسیون کاهش دهنده وزن

لاغري دغدغه بسياري از مردم دنيا بهويژه خانمهاست. راهها و تمرينات بيشماري براي اين منظور وجود دارند که هر فردي با توجه به سليقه و امکانات خود يک يا چند تا از آنها را انتخاب ميکند، اما خيلي ساده و جالب، با تغيير چيدمان و دکور آشپزخانه ميتوانيد به روند لاغر شدن خود کمک کنيد.

با تغيير دکور آشپزخانه خود به روشهايي که در زير ذکر ميکنيم، ميتوانيد اشتهاي خود را کم و چربيهاي اضافه را آب کنيد. شايد کمي دور از عقل به نظر برسد، اما با وسايل آشپزخانه، فضاي کار و طراحي مناسب، ميتوانيد به روشي جديد و بسيار سالمتر آشپزي کنيد و درنتيجه غذاهاي کمکالري بپزيد.

1. دور از دسترس بودن

سعي کنيد تعدادي از کابينتهاي آشپزخانه را تا حد امکان بالا و نزديک سقف نصب کنيد و وسايلي همچون سرخکن، بستنيساز و ديگر وسايل آشپزخانه که شما را تحريک ميکنند تا غذاهاي غيرسالم و چاقکننده درست کنيد را دور از ديد و دسترس خود قرار دهيد.

2. انتخاب صحيح وسايل آشپزخانه

درست برعکس مورد اول، سعي کنيد خشککن سبزيجات يا بخارپز و هر وسيله پخت و پز ديگري براي غذاها و خوراکيهاي سالم لازم هستند را روي کانتر آشپزخانه قرار دهيد تا در دسترس باشند. بهاينترتيب، بهطور ناخودآگاه سعي ميکنيد بهطور مثال، در بخارپز غذا درست کنيد و اين مسئله از سرخ کردن سبزيجات يا گوشت و مرغ داخل روغن جلوگيري ميکند و غذا روغن ندارد و شما هم چاق نميشويد.

3. خوراکيهاي سالم را جلوي چشم بگذاريد

سعي کنيد همه خوراکيهاي سالم و لاغر کننده را جلوي چشم خود بگذاريد. مثلاً وقتي در يخچال را باز ميکنيد، بهجاي اينکه چشمتان اول به نوشابه، شکلات، بستني يا ... بيفتد، سعي کنيد سبزيجات رنگي و سالم و ميوههايي همچون سيب را در  طبقههاي مختلف يخچال بچينيد تا علاقه شما به خوردن آنها افزايش بيابد.

4. انتخاب هوشمندانه رنگها

آيا ميدانيد که رنگها نيز در کم يا زياد کردن اشتها تأثير بسياري دارند؟ بهطور مثال، رنگهاي قرمز و خانواده آن باعث افزايش اشتها ميشوند درحاليکه رنگهاي سرد همچون آبي يا بنفش، تأثير متضاد دارند و اشتهاي آدم را کم ميکنند.

5. اختصاص فضاي کافي براي تهيه غذا

اگر در آشپزخانه محل مخصوص و فضاي کافي براي تهيه غذاهاي خود داشته باشيد، با علاقه بيشتري غذا تهيه ميکنيد. غذاهاي رستورانها اصولاً چرب، زياد، بزرگ و حتي گران هستند و آدم را بيشتر چاق ميکنند. سعي کنيد در خانه غذا درست کنيد. بهاينترتيب، ميدانيد چه ميخوريد و از روغن و مواد اوليه چاقکننده کمتري هم در تهيه آن استفاده ميکنيد.

6. استفاده درست از نور

هنگاميکه آشپزخانه بهاندازه کافي نور داشته باشد، ميتوانيد با دقت کافي سبزيجات خود را خرد کنيد و از تميز بودن صد درصد کانتر آشپزخانه نيز مطمئن خواهيد بود.

7. استفاده نکردن از تلويزيون

سعي کنيد در آشپزخانه تلويزيون نداشته باشيد. اگر هنگام غذا خوردن در کنار خانواده حواستان به غذايي باشد که ميخوريد، پرخوري نميکنيد و امکان اضافهوزن را تا حد زيادي کاهش ميدهيد.

8. کابينتها را مرتب کنيد

اگر نتوانيد ظروف نچسب يا خشککن سبزيجات خود را بهراحتي پيدا کنيد، از آنها استفاده هم نخواهيد کرد. داخل کابينتهاي خود را مرتب بچينيد. ميتوانيد از سازمان دهندههايي که در هر رنگ و شکلي موجود هستند نيز کمک بگيريد. بهاينترتيب، روغنهاي سرخکردني سالم، بشقابهاي کوچک و ... دم دست قرار ميگيرند و از آنها استفاده خواهيد کرد.

9. استفاده بهينه از پنجره آشپزخانه

اگر پنجره آشپزخانه شما لبه و تاقچه اي دارد، ميتوانيد با خريد باکسهاي پلاستيکي پرورش گياه، سبزيجات معطري که به غذاها طعم و عطر خوبي ميدهند را پرورش دهيد. اين سبزيجات باعث ميشوند تا غذاهاي سالمتري تهيه و تغذيه کنيد.