هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اسلام به معماری تاثیرگذار مساجد تاکید دارد

رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران طي بازديدي از پروژه هاي در دست اقدام سازمان عمران مناطق به ويژه ساخت پروژه هاي فرهنگي و مساجد در منطقه يک به اهميت ساخت مساجد در اسلام اشاره کرد و افزود: در دين اسلام بر ساخت مساجد با نمايي ساده اما با معماري تاثير گذار تاکيد شده است.

حجت الاسلام عبدالمقيم ناصحي در ادامه بازديد خود به مسجد و مجتمع فرهنگي و اجتماعي امام رضا (ع) در منطقه 1 که در حال ساخت است رفت و از نزديک در جريان ساخت اين مجموعه مذهبي و فرهنگي قرار گرفت.وي همچنين به همجواري پل صدر با مسجد الرضا اشاره کرد و اظهار کرد: نزديکي اين مسجد با پروژه عظيمي همچون پل طبقاتي صدر که به دست مهندسان توانمند ايراني ساخته شده ، نشان دهنده عظمت اسلام و توان و استعداد ايرانيان است.

رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا تاکيد کرد: مساجد و مجموعه هاي مذهبي و فرهنگي در حال ساخت در مناطق بايد داراي ظاهري ساده اما بر گرفته از معماري تاثير گذار از جنبه معنوي و بصري باشد.