هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

احداث بلندترین برج در تایلند

شهر بانکوک، پايتخت تايلند که يکي از مهمترين مقاصد توريستي اين کشور و منطقه به شمار ميرود، بهزودي محل احداث بلندترين ساختمان منطقه جنوب شرق آسيا خواهد بود.

قرار است عمليات ساخت اين برج اوايل سال آينده ميلادي آغاز شود و گفته ميشود پس از اتمام اين برج در زمره يکي از 10 برج بلند جهان قرار خواهد گرفت.اين برج ارتفاع 615 متري داشته و در 125 طبقه ساخته خواهد شد. قرار است در اين برج يک هتل شش ستاره با 260 اتاق نيز ساخته شود و گفتهشده است که عمليات ساخت آن تا سال 2019 به پايان خواهد رسيد.

به گزارش پوکت پست، در حال حاضر برج بايوکي با ارتفاع 304 متر بلندترين برج تايلند است اما برج جديد با نام "سوپربرج" تا چند سال ديگر جايگزين آن خواهد شد.