هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زلزله زدگــان مورموري را در يابيم

وقوع زلزله 6/5 ريشتري عصر چهارشنبه 23 مهرماه در منطقه مورموري از توابع ايلام، و وقوع بيش از 50 پس لرزه و ترک خوردن و آسيب ديدن برخي واحدهاي مسکوني در مناطق مورموري و آبدانان طي روزهاي گذشته باعث رعب و وحشت در بين مردم شده و باعث گرديده تا آنان شب ها را در مناطق روباز سپري کنند يا در زير چادرهاي توزيع شده شب را به صبح برسانند.  مسئولان استاني و به طور کلي دولت در امدادرساني به مناطق زلزله زده تلاش لازم به كار بسته اند و با بسيج امکانات به کمک زلزله زدگان شتافتند ،اما هنوز برخي از مناطق زلزله زده با مشکلات اساسي و به خصوص بحث اسكان روبه رو هستند.

نماينده مردم ايلام در مجلس با بيان اينکه پسلرزههاي روزهاي اخير در مورموري استان ايلام تاکنون 14 مصدوم برجاي گذاشته است، گفت: متاسفانه شاهد هستيم که چادرهاي مناسب فصل سرما از سوي هلال احمر بين افراد توزيع نميشود.

احمد شوهاني در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با يادآوري زلزلههاي اخير در شهرستان مورموري از توابع استان ايلام، افزوده است: متاسفانه طي روزهاي گذشته چند زمين لرزه در شهرستان مورموري به وقوع پيوسته و بر اساس آمارهاي ارايه شده در 6 ماه گذشته بيش از هزار پس لرزه در اين منطقه رخ داده است.

شوهاني با بيان اينکه در اين پسلرزهها خسارتهاي مالي تشديد يافته است، تصريح کرد: اين پسلرزهها باعث شده تا منازلي که در زلزلههاي اخير تا حدودي ترک برداشته بود اکنون در آستانه تخريب قرار گيرند به همين سبب اين پسلرزهها خسارتهاي مالي زيادي را به مردم اين منطقه وارد کرده است.

وي تاکيد کرد: تاکنون به همه خانوادهها چادرهاي مسافرتي داده شده اما مردم منطقه به دليل فصل سرما تقاضاي چادرهاي مناسبتري دارند با اين وجود هلال احمر اعلام ميکند که افراد ميتوانند در خانههاي خود مستقر شوند. اين درحالي است که زلزلهزدگان هنوز امنيت لازم براي حضور در منازل خود را نداشته و همچنان در بيرون از منزل زندگي ميکنند.

زلزله هاي مكرر در ماه هاي اخير وضعيت بغرنجي را به لحاظ زيستي و اسكان براي مردم منطقه پيش آورده است. به دنبال وقوع زلزله 2/6 ريشتري 27 مرداد امسال در شهرستان آبدانان استان ايلام، اين منطقه از آن زمان تاکنون شاهد وقوع صدها پس لرزه بوده که همين امر مشکلات زيادي را براي مردم و مسئولان اين استان در کمک رساني و بازسازي اين مناطق ايجاد كرده است. احمد کرمي، مدير بحران استانداري ايلام در باره زلزله مردادماه گذشته گفته است: 19 هزار واحد مسکوني در مناطق زلزله زده استان مورد بازديد کارشناسان بنياد مسکن قرار گرفته و تعيين خسارت شده اند كه از اين تعداد هفت هزار و 200 واحد نياز به احداث و ده هزار واحد نياز به مرمت دارد و به زودي نيز مراحل بازسازي آغاز مي شود. اما هيچ آماري از واحدهاي آسيب ديده زلزله اخير در دست نيست.

به گفته مدير آموزش و پرورش مورموري وضع مدارس مناطق زلزله زده مورموري و آبدانان نيز سرنوشتي مبهم پيدا كرده است. صفر رحماني پور در اين باره مي گويد: با وقوع اين زلزله در زمينه فضاهاي آموزشي با مشکل مواجه شديم، اما براي حفظ جان و سلامت دانش آموزان با جابه جا کردن و دونوبته شدن مدارس در شهر آبدانان مشکل فضا حل خواهد شد.

وي مي افزايد: مدارس بخش کلات مورموري در روستاهاي سياهگل، آبطاف عليا و سفلي، چم شالان به طور کامل تخريب شده اند و براي سال تحصيلي جديد از طريق تهيه به موقع کانکس مشکل شان حل خواهد شد.

اين مسئول آموزش و پرورش همچنين گفته است: 40 کانکس در دو نوع کانکس کلاسي و کانکس استراحتي براي استراحت معلم نيازمنديم.

با توجه به اظهارات مسئولين و اخبار واصله از رسانه هاي خبري و با توجه به فرا رسيدن فصل سرما به نظرمي رسد تسريع در كار ترميم و احداث واحدهاي آسيب ديده و تخريب شده در مناطق مورموري و آبدانان از اولويت لازم برخوردار باشد و متوليان و نهادهاي مسئول با اعمال سعي و تلاش لازم رضايت و آسايش مردم اين ديار را وجهه همت خود قرار دهند.