هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر با سرعت در حال احداث است

وزير راه و شهرسازي در پايان جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که دولت اعلام کرده ما به تمام تعهدات خود در بحث مسکن مهر پايبنديم و با سرعت زيادي همه واحدها در حال احداث است.

عباس آخوندي با مهم خواندن مصوبه هيات وزيران گفت: اين تصميم براي نوسازي و بهسازي واحدهاي مسکوني در بافتهاي فرسوده، تاريخي و حاشيهاي صورت گرفت. از لحاظ جمعيتي حدود 11 ميليون نفر در بافت هاي فرسوده زندگي مي کنند و 22 هزار هکتار بافت تاريخي و54 هزار هکتار بافت فرسوده داريم.

آخوندي بابيان اينکه مصوبه اخير هيات دولت مخاطبي حدود 20 ميليون نفر دارد و بيش از نيمي از جمعيت شهري را پوشش مي دهد گفت: اين مصوبه در جهت سياستهاي کلي ابلاغ شده توسط رهبري است باتوجه به اينکه ايران روي خط زلزله است اين واحدها از جهت مقاومت ضعيف هستند و آسيب پذيرند.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به تسهيلات وديعه مسکن براي دوره ساخت و انتقال گفت: اين ارقام براي معادل حداقل يک سوم قيمت خريد واحدهاي مسکوني شامل مي شود که رقم مهمي است ودولت بيش از دو برابر قدرت خريد اين تسهيلات را افزايش داده ضمن اينکه اين اقدام در اشتغال نيز اثر مثبت دارد مخاطب اين موضوع نيز طبقه متوسط و پايين است.

آخوندي زوج هاي جوان و افراد با درآمد پايين را از گروه هاي هدف مصوبه اخير دولت دانست و گفت: در ادامه توافقهايي با سازمان تامين اجتماعي،کميته امداد امام(ره) و بنياد مسکن وخيرين مسکن ساز صورت مي گيرد تابتوانيم تسهيلاتي را در اختيار آن نهادها قرار دهيم تضمين اين تسهيلات خود واحدهاي مسکوني است که البته دولت وارداين موضوع نمي شود.

وي گفت: اميدواريم اين مصوبه در کنار بحث انضباط شهري بتواند تاثير مثتبي در بحث ثبات قيمت مسکن و امکان دسترسي مردم به مسکن ايجاد کند.