كاهش صدور خدمات فني و مهندسي

شمار نشریه : 195

همايش هجدهمين دوره روز ملي صادرات با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، حميد چيت چيان وزير نيرو، و جمعي از فعالان اقتصادي و تجاري كشور در محل اجلاس سران برگزار شد. در اين مراسم كه با شعار "صادرات غيرنفتي، پيشران اقتصاد ملي" برگزار شد، معاون اول رئيسجمهور به تشريح اوضاع تجاري و اقتصادي کشور پرداخت.

توليد بايد صادرات محور باشد

معاون اول رئيسجمهور دربخشي از سخنان خود خطاب به فعالان اقتصادي در عرصه صادرات گفت: خود را مجهز کنيد و در صحنه حضور يابيد چرا که مردم ايران با مشکلات جدي روبرو هستند و بايد با کمک يکديگر مشکلات را از پيش روي مردم برداريم.

جهانگيري در ادامه از صادرات غيرنفتي به عنوان يکي از مسائل مهم در بسته خروج از رکود و همچنين يکي از بندهاي مهم سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ياد کرد و افزود: نياز امروز و فرداي کشور توسعه صادرات غيرنفتي است و اگر بخواهيم اقتصاد ما به سرانجام برسد چارهاي جز توسعه صادرات غيرنفتي نداريم.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به افزايش ميزان صادرات غيرنفتي و واردات کشور در سال جاري خاطرنشان کرد: اين در شرايطي است که تحريمهاي ظالمانه عليه کشور وجود دارد و يکي از مسائلي که در تحريمها بيش از همه مورد هدف قرار گرفته تجارت کشور است و اين نشان ميدهد که صادرکنندگان کشور در يک مبارزه جدي توانستهاند به اين موفقيتها دست يابند.

معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: اگر دولت بتواند بستر لازم را براي فعاليت صادرکنندگان مهيا سازد قطعاً دستيابي به اهداف بلندتر امکانپذير است و لازم است تاکيد کنم که حمايت دولت از صادرکنندگان يک رويکرد و جهتگيري جدي است.

جهانگيري با تاکيد براينکه بايد براي حل مسئله اشتغال به توسعه صادرات و افزايش توليد فکر کنيم، گفت: توليدات ما بايد صادرات محور باشد و از نظر کيفيت در حدي باشد که بتواند در بازارهاي جهاني رقابت کند.

كاهش صدور خدمات فني و مهندسي

در اين مراسم محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از معاون اول رئيس جمهور سخنراني كرد.

وي با اشاره به رشد 20 درصدي صادرات ايران نسبت به 6 ماهه نخست سال جاري، گفت: امسال صادرات کالاي ايران به 23 ميليارد دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه  سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

نعمت زاده ادامه داد: صادرات خدمات نيز در سال گذشته 5 ميليارد دلار بود که نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد را نشان مي دهد.

اين مقام مسئول افزود: با توجه به اينکه در زمينه خدمات فني و مهندسي کاهش صادرات داشتيم اما در مجموع در زمينه خدمات در سال جاري 13 درصد رشد داشته ايم.

نعمت زاده با اشاره به تشکيل شوراي عالي صادرات در سال جاري گفت: جلسات اين شورا هر 6 ماه يک بار برگزار مي شود و در اين شورا مواردي مانند فعال سازي ديپلماسي اقتصادي با شرکاي مهم خارجي، لغو تعهدات سپاري ارزي، اعمال ماليات بر درآمد در صادرات، حذف مقررات دست و پاگير، تعيين بسته هاي خروج از رکود که در مصوبه دولت اشاره شده و حذف استانداردهاي اجباري مطرح شده است.